Category: Miras Hukuku

Miras Hukuku 1

Miras Hukuku Kapsamlı Ders Notu

Miras Hukuku YirmiSekiz.net Ders Notu Miras Hukuku Kavramları Ölüm Kavramı HAFTA 1 Gün 1 Kişilik ölüm ile sona erer. Hukuku anlamda ölüm ise beyin ölümüne denk gelmektedir. Asıl olan kalp ve dolayısıyla kan dolaşımının...

Miras Hukuku 0

Miras Sözleşmesi Nedir?

Mirasbırakan ile karşı taraf arasında yapılan öyle bir sözleşmedir ki, mriasbırakan bağlayıcı olarak bu sözleşme ile kendi terekesi üzerinde maddi anlamda ölüme bağlı tasarrufta bulunur ya da karşı tarafın kendi terekesi üzerinde ileride doğacak...

Miras Hukuku 0

Vasiyetname Nedir?

Vasiyetname Bizde üç tür vasiyetname bulunur; 1) El yazısı ile vasiyetname 2) Resmi vasiyetname 3) Sözlü vasiyetname EL YAZISI İLE VASİYETNAME *Bizzat mirasbırakan tarafından elle yazılması gerekir. *2002 yılındaki değişikliğe kadar düzenleme yeri zorunluydu,...

Miras Hukuku 0

Ölüme Bağlı Tasarruf Mu? Sağlar Arası İşlem Mi?

Ölüm bu hukuki işlemin sebebini mi oluşturuyor ona bakıyoruz. Yani hukuki işlemde bulunan kişi kendi ölümünü işlemin esaslı bir unsuru haline getirmiş olması gerekir. Bir başka bakmamız gereken nokta ise acaba sağlığında malvarlığından mı...

Miras Hukuku 0

Evlatlığın Mirasçılığı

Evlatlığın Mirasçılığı Evlatlık TMK 500; “Evlâtlık ve altsoyu, evlât edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlâtlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlât edinen ve hısımları, evlâtlığa mirasçı olmazlar.” Metinden anladığımız evlatlığın kan hısımı...

Miras Hukuku 0

Evliliğin Butlanı Kararı ve Miras Hakkı

TMK 159; “Evlenmenin butlanını dava etme hakkı mirasçılara geçmez. Ancak, mirasçılar açılmış olan davayı sürdürebilirler. Dava sonucunda evlenme sırasında iyiniyetli olmadığı anlaşılan sağ kalan eş, yasal mirasçı olamayacağı gibi, daha önce yapılmış olan ölüme...

Miras Hukuku 0

Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi

Açılmış bir boşanma davası varken taraflardan birinin ölmesi halinde kanun koyucu bir hüküm koymamış olsaydı, evlilik ölümle son bulduğu için konusuz kalan davanın düşmesine karar verecekti. Boşanma davası devam ederken ölen eşin mirasçıları davaya...

Miras Hukuku 0

Altsoy / Miras Hukuku

*Mirasbırakanın çocukları, torunları, torunlarının çocukları diye aşağıya doğru devam ediyor. *Altsoy mirasbırakanın birinci dereceden mirasçılarıdır. *Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar. *Evlat edinme halinde edilinilen evlatlar altsoy gibi mirasçı olacaklardır. *Mirasbırakandan önce ölmüş çocukların yerini, her...

Miras Hukuku 0

Yatay Şişme Prensibi / Miras Hukuku

Yatay Şişme Prensibi   Mirasın altsoya doğru gidemediği hallerde bu söz konusu payın diğer mirasçılar tarafından paylaşılmasını açıklayan bir teoridir. Yanda çizimi yapılan dağıtımda da olduğu gibi mirasbırakandan önce ölen mirasçının payı kendisine halef...

Miras Hukuku 0

Zümre Sistemi / Miras Hukuku

Zümre Sistemi Zümre sisteminde zümre başları ve onların altsoylarından oluşan zümrelere ayrılmışlardır. Türk miras hukukunda üç zümre bulunmaktadır. Birinci Zümre: Mirasbırakanın altsoyudur. Çocuklar, torunları, torunlarının çocukları vs. İkinci Zümre: Mirasbırakanın anne-babası ve onların altsoyudur....

Miras Hukuku 0

Yasal Mirasçılık – Yasal Mirasçı Kimdir?

Türk miras hukuku sisteminde sadece kan esası benimsenmemiştir. Kan esasının yanında evlat edinme, evlilik ve tabiiyet (belli bir devlete olan vatandaşlık bağı) esasları da benimsenmiştir. Türk kanun koyucusu bu dört esasa bir hukuki sonuç...

Miras Hukuku 0

Külli Halefiyet ve Sonuçları

Sözcük anlamı olarak halefiyet; bir başkasının yerine geçmeyi ifade etmektedir. Miras bırakandan sonra gelen, onun haklarına halef olan kişiler için kullanılır. Miras yer alan değerlerin bütün aktif ve pasifiyle herhangi bir işleme gerek kalmaksızın...

Miras Hukuku 0

Ölüme Bağlı Tasarruf

Buradaki tasarruf sözcüğünü, eşya hukukundaki tasarruf sözcüğüyle karıştırmamalıyız. Yapıldığı anda etkilerini malvarlığında hissettiren bir harcama işlemi söz konusu değildir. Aslında ölüme bağlı hukuki işlem demek lazım. Bir kimsenin ölümünden sonra hüküm ve sonuç doğuracak,...