Category: Hukuk Felsefesi

0

Hukuk Felsefesi Ders Notu

Hukukla beraber hukuki özne kavramı karşımıza çıkar. Hukuki özne, hukuk kuralları oluşturulurken varsayılan insan tipidir. Problem: Hukuki özne doğru bir özne midir? Bu özne, gerçekliğe ne kadar uyar ya da uymaz? Hukuki özne ile...

2

Devlet Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Devlet Nedir?

İnsanın yalnız yaşayan bir canlı olmayıp yaşamını başka insanlarla birlikte sürdürüyor olması durumunun, beraberinde getirdiği “düzenin nasıl sağlanacağı sorunu”nun çözümlenmesi amacıyla (özellikle, “insan insanın kurdudur” –Latince ifadesiyle: “homo homini lupus”- değerlendirmesi de dikkate alındığında)...