Category: İdare Hukuku

0

İdari Yargılama Hukuku (İdare 2) Kapsamlı Ders Notu

DİKKAT ! BU DERS NOTU 2017 YILINDA TUTULMUŞTUR. ÜLKEMİZDE YAPILAN REFERANDUMLA BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇİLDİĞİNDEN ÖTÜRÜ, NOTTA YER ALAN BİLGİLERİN BİR KISMININ DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMIŞ OLMA İHTİMALİ MEVCUTTUR. BUNA DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR, İYİ ÇALIŞMALAR.      ...

0

İdare Hukuku / Kamu Hizmeti Ders Notları

KAMU HİZMETİ KAVRAMI Kamu hizmeti: A.Y m. 128, 70 > kamu hizmeti 128: Kamu hizmeti genel idare esaslarına göre yürütülmeli…” burada kamu hizmeti idari faaliyet anlamında kullanılmıştır. M.70:”Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir…”...

0

İdare Hukukuna Giriş

Kamu hukuku özel hukuk ayrımı roma hukukuna kadar uzanır. 1. Hukuki ilişkinin tarafları tam olarak ayrım yapılmasında belirleyici değildir.özel hukuk hem kişiler arası yani gerçek kişi tüzel kişi hem de idare ile kişiler arasındaki...