Category: Felsefe

Bu bölümde felsefe ile ilgili paylaşımlar yer alacak

0

John Rawls’ın “Bir Adalet Teorisi” İncelemesi

Toplum içinde işgal edeceğiniz konumu bilmeseydiniz nasıl bir toplumda yaşamayı tercih ederdiniz? John Rawls’ın Adalet Teorisi, makul bir kişinin bu soruya yanıtını kafasında canlandırarak, haktanır ve adil bir toplum kurmanın ilkelerini sunar. İlk kez 1971’de...

0

Immanuel Kant – “Saf Aklın Eleştirisi” İncelemesi

  Immanuel Kant kendi yaklaşımını felsefede Kopernikçi Devrim olarak tarif etmişti. Kopernik, güneşin dünyanın etrafında değil, dünyanın güneşin etrafında döndüğünü öne sürmüştü. Kant’ın devrimci düşüncesine göreyse, yaşadığımız ve algıladığımız dünya basitçe bizden bağımsız var olamayıp,...

0

Aristoteles ve Mantık

Aristoteles ve Mantık Hakkındaki Ders Notu tam ekran sürümüne erişmek için buraya tıklayınız Aristoteles ve Mantık Hakkındaki Ders Notu tam ekran sürümüne erişmek için buraya tıklayınız –>

0

Batı Mantığının Doğuşu

Batı Mantığı’nın Doğuşu Ders Notu tam ekran sürümüne erişmek için buraya tıklayınız Batı Mantığı’nın Doğuşu Ders Notu tam ekran sürümüne erişmek için buraya tıklayınız –>

1

Anaximandros (Anaksimandros) Kimdir?

İlk filozoflardan ikincisi Anaximandros‘tur. O da Miletli. Thales‘ten bir sonraki kuşaktan. Onun öğrencisi, sonra da ardılı (halefi) olmuş. Güneş saatini bulduğu, ilk haritayı çizdiği söylenir. “Peri physeos = Doğa üzerine” adlı bir yapıtı varmış. Bu...

2

Thales (Tales) Kimdir?

Bilimsel düşüncenin göreli olarak en arınmış biçiminin ilkin Miletli Thales’de ortaya çıktığını görüyoruz. Thales, dar anlamıyla felsefe tarihinin başında bulunan düşünürdür. Onun için Yunan felsefesi -dolayısıyla da bu felsefeye dayanan Batı kültür çevresinin felsefesi-...

2

Montaigne’in “Ölüm” hakkında düşünceleri üzerine

Montaigne’in beş çocuğundan dördü küçükken öldü, en iyi arkadaşı vebadan öldü ve küçük kardeşi, bir tenis topu kazayla ense köküne çarpınca kazadan birkaç saat sonra öldü. Hatta Montaigne’in kendisi de, dörtnala giden bir atın...

0

Montaigne’in Kuşkuculuğu

Pyyron’dan etkilenen Montaigne kuşkuculuğu benimseyip, tek kesinliğin hiçbir şeyin kesin olmaması olduğuna inanmıştı -aklın kendisi bile güvenilmez olabilirdi. “Ben ne biliyorum?” onun en gözde ifadesiydi ve bu soruya karşı “neredeyse hiçbir şey ya da...

0

Felsefe Tarihi

önemli not: birden fazla kaynaktan alınarak derlendiğinden ötürü içerikler yavaş oluşturulmaktadır, felsefe tarihi derlemesi son güncellenme tarihi: 9 haziran 2018   İLKÇAĞ FELSEFESİ Yunan Felsefesi 1.1) Doğa Felsefesi Thales Anaximandros Anaximenes Herakleitos Xenophanes Parmenides...

0

Marx ve Hegel’in Yöntemsel Karşıtlığı

Hegel’i eleştiren, diyalektiği Hegel’den farklı kullanan ve böylece sivil toplumu farklı yorumlayan Karl Marx incelenecektir. Marx’ın Hegel öğretisine yönelttiği eleştirilerin temelinde ide-gerçeklik ilişkisinin ideci bir temele oturtulması yaklaşımının yanlışlığını ortaya koyma amacı yatar. Ona...

0

Karl Marx’ta Altyapı-Üstyapı İlişkisi

Karl Marx tarafından ortaya konan sosyalist devlet kuramına ilişkin görüşlerin en bilinen yanı onun toplumsal yapı olarak da adlandırabileceğimiz altyapıya verdiği özel önemdir. Bu bağlamda onun görüşlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için bir tespit yapmak...

0

Hukuk Felsefesi Ders Notu

Hukukla beraber hukuki özne kavramı karşımıza çıkar. Hukuki özne, hukuk kuralları oluşturulurken varsayılan insan tipidir. Problem: Hukuki özne doğru bir özne midir? Bu özne, gerçekliğe ne kadar uyar ya da uymaz? Hukuki özne ile...

1

Niccolo Machiavelli – Prens’te “Virtu” Kavramı

Prens’i anlamada anahtar kavram, genellikle “maharet” olarak çevrilen İtalyanca “virtu” kavramıdır. Erdem sözcüğünün Latince karşılığından (virtus) gelmesine rağmen, Machiavelli için çok farklı bir anlamı vardır. Kitap boyunca Machiavelli’nin amacı, bir prensin bu virtu niteliğini...

1

Niccolo Machiavelli – Prens’te İnsan Doğası

Machiavelli insan doğasını pek umursamaz. Kendi gözlemlerine, Floransa tarihine dair bilgisine ve klasik metinlere dayanarak, insanların tahmin edildiği gibi genellikle kötü davrandıklarını belirtir. Onlar ikiyüzlüdür, yalan söyler, tehlike anında kaçar ve açgözlüdürler. Bu koşullarda...

0

Niccolo Machiavelli – “Prens” İncelemesi

Prens’in pek çok okuru, onun, gaddarlar için bir kişisel gelişim kitabı olmasını bekler. Ama kitap bundan çok daha derindir. Niccolo Machiavelli bazen acımasızlığı ve ikiyüzlülüğü savunmasına rağmen, aslında zoru ve hileyi ne zaman ve...