Category: İş Hukuku

0

Çırak ve Stajyer

Çırak ve Stajyer: I. Çırak Çıraklık, bir meslek veya sanatın öğretilmesidir. Develt bir yandan kalifiye işçi ihtiyacını gidermeli, bir yandan da çırakları ve onların sosyal güvenliğini korumalıdır. Günümüzde bu koruma amacıyla 4702 sayılı Mesleki...

0

İşçi Tanımı ve Kavramı

İşçi Tanımı ve Kavramı: İŞÇİ İşçi, İş Hukukunun en temel kavramılarından biridir. İş Kanunun 2.maddesinin ilk fıkrasına göre, “Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir.” Bu noktada önemli olan iş sözleşmesine dayanıyor...

0

İş Hukuku Çıkmış Sorular

1) Ibra sözleşmesini (ibraname) anlatınız. Is Kanununda değil, Borçlar Kanunda düzenlenmiştir. Borçlar kanunundaki düzenlemeye kadar olusan boşluk Yargıtay kararları ile doldurulmaya çalışılmıştır. Is sozlesmesinin sona ermesi sırasında, uygulamada işçiden ibraname adi altında işverence bir...

2

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Notu

İş hukukunun yeri Özel hukuk eşitler arasındaki münasebetleri düzenleyen hukuk alanıdır. İş hukukunun konusu: çalışanlar İş hukukunun konusu çalışan ve çalıştıran arasındaki ilişkidir. Tarih içerisinde çalışan ve çalıştıran ilişkisinin tarihi sürecinde çalışanlar (kendi içinde...