Category: Ceza Hukuku

0

Ceza Muhakemesi 29 Kasım 2018 Ders Notu

29.11.18 Ceza Muhakemesi Doğrudanlık ilkesinden devam ediyoruz. Hakimlerin doğrudan duymaları, görmeleri vs. gerekir. Biçimsel doğrudanlık: araya herhangi bir aracı sokmadan delillerle yüz yüze gelmek, doğrudan iletişim kurmak. İki bilim dalı çürütülemez; mantık ve matematik....

0

Ceza Muhakemesi Hukuku 27 Kasım 2018 Ders Notu

Ceza Muhakemesi 27.11.18 Soruşturma evresini bitirdik. Geldik ikinci evreye; ara yargılama evresi. Ceza Yargılaması Yasasına baktığınız zaman iki evreden söz eder; ama biz dört evre olduğunu söylemiştik; şimdi ikinci evreye geçmiş bulunuyoruz. Ceza Muhakemeleri...

0

Ceza Muhakemesinin Temel İlkeleri

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 1. BÖLÜM: CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ 1. Ceza Muhakemesinin Gayesi 1.1 Ceza Muhakemesinin Tarihçesi ve Gaye Açısından Geçirdiği Safhalar Toplum düzenini bozan bir fiil olan suç işlendikten, faili bulunup, hakkaniyete uygun...

0

Sınır Dışı Edilme

Sınır Dışı Edilme   Türk hukukunda sınır dışı etme kurumuna ilişkin hükümlere, 6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”nda yer verilmiştir. Bu kanuna göre yabancılar, sınır dışı etme kararıyla, menşe ülkesine veya transit gideceği...

0

İçtima Nedir?

İçtima (Kısaca tüm içtima konusunu açıklamaya çalıştım. Detaylar için kitaba, notlara bakılması gerek)   Ceza hukukunda “kaç tane fiil varsa o kadar suç, kaç tane suç varsa o kadar ceza vardır” kuralı geçerlidir. Bu...

0

Kısa Süreli Hapis Cezalarının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi

Kısa Süreli Hapis Cezalarının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi Cezaların, özellikle de kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların diğer bir yaptırıma çevrilmesine, seçenek yaptırım veya cezaların dönüşümü denmektedir. Kanun koyucu bazı hallerde kişinin sırf hapis cezasına mahkum...

0

Hapis Cezaları

Hapis Cezaları   Hükümlünün ceza infaz kurumuna konularak özgürlüğünün kaldırılmasını öngören cezaya hapis denilmektedir. Hapis cezası kanunda infaz süresi ve infaz şartları bakımından ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve süreli hapis olmak üzere üçe...

0

Ertelemenin Bölünmezliği Prensibi

Ertelemenin Bölünmezliği Prensibi   Ertelemenin bölünmezliği ilkesi, suçlu hakkında hem hapis hem adli para cezasını gerektiren bir suçtan dolayı, yine hem hapis hem adli para cezasına hükmedildiği ve koşulları bulunduğu takdirde; hapis cezasının ertelenmesine...

0

Çifte Değerlendirme Yasağı

Çifte Değerlendirme Yasağı   Ceza hukukunda cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesinde etkili olan hususların sadece bir kez değerlendirmeye tabi tutulabileceği ilkesi geçerlidir. Bu ilkeye 61. maddenin 3. fıkrasında “Birinci fıkrada belirtilen hususların suçun unsurunu oluşturduğu...

0

Cezaların Sınıflandırılması

Cezaların Sınıflandırılması   Cezalar, yönelik oldukları değerlere ve hukuki niteliklerine göre çeşitli ayrımlara tabi tutulabilmektedir. Yoksun bıraktığı değerden hareketle cezalar, yaşama hakkına, hürriyete ve malvarlığına yönelik cezalar şeklinde ayrıma tabi tutulmaktadır. Bireyin yaşam hakkına...

0

Adli Para Cezasına Çevirme Yasağı

Adli Para Cezasına Çevirme Yasağı   TCK m. 50/2’de, bir kanun maddesinde hapis cezası ile adli para cezasından birinin hakimin takdirine göre seçimlik ceza olarak uygulanabileceği belirtilmiş ve hakimin, takdirini kullanarak hapis cezasına hükmetmiş...