Category: Kıymetli Evrak Hukuk

0

Çek (Kapsamlı Özet)

ÇEK TTK çek hükümleri İsviçre’den alınmıştır. İsviçre hukukuna Cenevre Yeknesak kuralları kaynaklık ettiğinden bugün TTK çek hükümleri Kıta Avrupa’sıyla paralellik arz etmektedir. Ancak çek uygulaması zamanla Türk hukukuna özgü bazı sorunları beraberinde getirdiğinden, çeke...

0

Bono (Kapsamlı Özet)

BONO Bono TTK’da tanımlanmamıştır. Ancak bononun unsurlarını düzenleyen TTK 776’da, kayıtsız ve şartsız belirli bir bedel ödeme vaadi olduğu belirtilmiştir. Bononun temelinde bir borç tanıması yatmaktadır. Bono, ikili bir ilişki oluşturur. Bir kambiyo senedi...

0

Kıymetli Evrak / Temel Kavramlar

TEMEL KAVRAMLAR KIYMETLİ EVRAK Kıymetli Evrak Tanımı TTK 645/1; “Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez.” Kıymetli Evrakın Unsurları Tanımdan anlaşıldığı üzere, bu unsurlar,...

0

Kıymetli Evrak Hukuku Ders Notu (15 Eylül-6 Kasım 2017)

TTK m.645’te kıymetli evrak tanımlanmış. Buna göre: Hakkın Senetten Ayrı İleri Sürülememesi Hakkın Senetten Ayrı Devredilememesi Tanımın Unsurları: ‘Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki…’ bir defa senet olacak. Kaydi sistemden sonra senet işlem görmez, anonim ortaklık payları işlem görür. Bunlar bilgisayar ortamında kaydi olarak işlem görüyor. Merkezi kayıt kuruluşunda...