Yasal Mirasçılık – Yasal Mirasçı Kimdir?

Türk miras hukuku sisteminde sadece kan esası benimsenmemiştir. Kan esasının yanında evlat edinme, evlilik ve tabiiyet (belli bir devlete olan vatandaşlık bağı) esasları da benimsenmiştir. Türk kanun koyucusu bu dört esasa bir hukuki sonuç bağlamıştır, başka bir kanun koyucu bunlardan birine veya birkaçına bir sonuç bağlamamış olabilir. Bizde ilk üç zümrede mirasçı yoksa ve ölüme bağlı tasarrufla bir işlem yapılmamışsa mirasçı devlettir.

Karıyla koca arasında evlilik birliğinden doğan kendine özgü bir aile hukuku bağı vardır. Evlatlıkla evlat edinilen arasında kan bağı olabilir (dede torununu evlat edinebilir), olmayabilir de. Evlatlık hakimin hükmüyle tesis edilen bir hukuki ilişki olmaktadır (önceden noterden yapılan bir sözleşmeyle kuruluyordu).

Kan bağıyla bağlı olmak mirasçılık açısından önem arz ediyor. Türk kanun koyucusu zümre sistemini benimsemiştir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir