Category: Anayasa Hukuku

0

Anayasa Tarihi

Bir devlette devlet başkanı göreve soy esasına göre geliyor ve bu görevi ömür boyu sürdüyorsa, bu sisteme “monarşi”, devlet başkanına da, çeşitli ülkelerde “kral/kraliçe”, “imparator”, “çar”, “şah”, “padişah” gibi farklı adlar veriliyorsa da, kapsayıcı...

0

Yasama Organının İşlevleri

Yasama organının işlevleri Yasama organlarının en belirgin işlevi, ya da bir diğer deyişle yetkisi, kanun yapmaktır. Ancak, her parlamentoda, kanun yapma yetkisinin yanı sıra, kabul edeceği bütçe kanunu ile devlete para harcama izni vermek...

0

Çift Meclis Sistemi

Yasama organının yapısal konumu ile ilgili önemli bir soru, bu organın, tek meclisten mi, yoksa çift meclisten mi oluşacağıdır. Gerçekten, bazı ülkelerde (şu anda bizde olduğu gibi) yasama organı tek bir meclisten oluştuğu halde...

0

KURUCU İKTİDAR – KURULU İKTİDAR AYRIMI

            Devletin üstün buyurma gücünün örgütlenmiş bir biçimde görünümünü ifade eden iktidar, yerine getirdiği işlevin türüne göre, kurucu iktidar ve kurulu iktidar olmak üzere ikiye ayrılabilir.                        KURUCU   İKTİDAR   ...

0

Katı Anayasalar – Yumuşak Anayasalar

Katı (=sert, bükülmez=) Anayasalar (rigid constitutions) *Anayasalarda değiştirilmesi yasaklanmış kuralların bulunması Bir anayasayı katı anayasa haline getiren ölçütlerden biri, o anayasada değiştirilmesi yasaklanmış bazı hükümlerin bulunmasıdır. Bir anayasada değiştirilmesi yasak hükümlere yer verilmesinin lehinde...

0

Yazılı – Yazısız Anayasalar

I- Yazılı-yazısız anayasalar (written-unwritten constitutions) a) Yazısız anayasalara verilebilecek en iyi örnek İngiltere’dir (yani Kuzey İrlanda ve Büyük Britanya İmparatorluğu). Ancak bu ülkede Anayasanın tümüyle yazısız kaynaklardan oluştuğu söylenemez. Gerçekten, tarihin çok eski dönemlerinden...

2

Devlet Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Devlet Nedir?

İnsanın yalnız yaşayan bir canlı olmayıp yaşamını başka insanlarla birlikte sürdürüyor olması durumunun, beraberinde getirdiği “düzenin nasıl sağlanacağı sorunu”nun çözümlenmesi amacıyla (özellikle, “insan insanın kurdudur” –Latince ifadesiyle: “homo homini lupus”- değerlendirmesi de dikkate alındığında)...

0

Kanun Hükmünde Kararname

Anayasanın 7. Maddesinde, yasama yetkisinin Türk milleti adına TBMM tarafından kullanılacağı ve bu yetkinin devredilemeyeceği öngörülmektedir. Beri yandan, yine anayasanın 91. Maddesinde ise TBMM’nin bakanlar kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebileceği hükmü yer...

0

Yürütme Organı

Devletin temel kuruluşunda ikinci organ yürütme organıdır ve parlamenter sistemlerde yürütme organı iki kanatlı (düalist) bir yapı gösterir. Bu bağlamda, ilk kanat devlet başkanı (monark veya cumhurbaşkanı), ikinci kanat ise başbakan ve bakanlardan oluşan...