Zümre Sisteminde Mirasbırakana Çift Hısımlık Bağı ile Bağlı Olma

Zümre Sisteminde Mirasbırakana Çift Hısımlık Bağı ile Bağlı Olma

Cermen hukukunda ilke malın kanı izlediği şeklindeydi. Bu ilkenin bir sonucu olarak bir kişiye çıkan iki ayrı kan yolu var ise bu iki kan yolu kişiyi çifte mirasçı yapmaktadır.

Aynı zümre içinde bir kimse mirasbırakana çift hısımlık bağı ile bağlı olabilir. Böyle bir ihtimalin varlığı halinde mirasbırakana birden çok hakla bağlı olan mirasçı her haktan gelen miras payına sahip olacaktır.

Örnek: Mirasbırakan öldüğünde oğlu A, ölen kızının çocuğu D ve torunu S hayattadır. S, mirasbırakandan önce ölen B ve C’nin çocukları olan F ve K’nın evliliğinden doğmuştur.

Cevap: Çocuklar A,B ve C hayatta olsalardı 1/3’er pay alacaklardı. Kök içinde halefiyet ilkesi gereğince B ve C’nin payları çocuklarına geçmiştir. D hayatta olduğu için 1/6 payını alacaktır. Fenin payı da yine kök içinde halefiyet prensibi gereği çocuğuna intikal edecektir. Aynı zamanda K’nın payı da S’ye intikal edecektir.

*Kanun koyucu, kanunu yaparken böyle bir ihtimalin ortaya çıkabileceğini öngörmüştür. Ancak buna karşı bir hüküm tesis etmediğinden, böyle bir şeyi yasaklamadığını anlamaktayız. Burada kanun koyucunun kasıtlı olarak sustuğu kabul edilmektedir.

Örnek: Mirasbırakan öldüğünde hayatta; kardeşi B, kendisinden önce ölen kardeşi A’nın oğlu D ve A’nın kızı ile murisin diğer kardeşi C’nin (muristen önce ölmüş) oğlunun evliliğinden olan kızları bulunmaktadır.

Cevap: Yine burada da birinci zümre mirasçı olmadığı için, miras ikinci zümre mirasçılara kalacaktır. Kök içerisinde halefiyet prensibi gereğince muris öldüğünde hayatta olmayan mirasçıların mirasları altsoylarına geçecektir. B’nin payı 1/3, D’nin payı 1/6 ve G’nin payı da 1/6+1/3 olarak hesaplanacaktır.

*Bu örneği biraz değiştirerek annenin hayatta olduğunu varsaydığımızda nasıl olacaktır?

Cevap: İkinci zümrenin başlarından birisi olan anne hayatta olduğu için ilk olarak miraslar anne ve baba arasında 1/2’şer paylaştırılacak, baba hayatta olmadığı için çocuklar ona kök içerisinde halefiyet prensibi gereği ona halef olacaklardır. Bundan dolayı B 1/6 miras payı alacaktır. D 1/12 pay alacaktır. G ise hem A’dan hem de C’den intikal hakları gereği 1/12+1/6 pay alacaktır.

hayattadır. S, mirasbırakandan önce ölen B ve C’nin çocukları olan F ve K’nın evliliğinden doğmuştur.

Cevap: Çocuklar A,B ve C hayatta olsalardı 1/3’er pay alacaklardı. Kök içinde halefiyet ilkesi gereğince B ve C’nin payları çocuklarına geçmiştir. D hayatta olduğu için 1/6 payını alacaktır. Fenin payı da yine kök içinde halefiyet prensibi gereği çocuğuna intikal edecektir. Aynı zamanda K’nın payı da S’ye intikal edecektir.

*Kanun koyucu, kanunu yaparken böyle bir ihtimalin ortaya çıkabileceğini öngörmüştür. Ancak buna karşı bir hüküm tesis etmediğinden, böyle bir şeyi yasaklamadığını anlamaktayız. Burada kanun koyucunun kasıtlı olarak sustuğu kabul edilmektedir.

Örnek: Mirasbırakan öldüğünde hayatta; kardeşi B, kendisinden önce ölen kardeşi A’nın oğlu D ve A’nın kızı ile murisin diğer kardeşi C’nin (muristen önce ölmüş) oğlunun evliliğinden olan kızları bulunmaktadır.

Cevap: Yine burada da birinci zümre mirasçı olmadığı için, miras ikinci zümre mirasçılara kalacaktır. Kök içerisinde halefiyet prensibi gereğince muris öldüğünde hayatta olmayan mirasçıların mirasları altsoylarına geçecektir. B’nin payı 1/3, D’nin payı 1/6 ve G’nin payı da 1/6+1/3 olarak hesaplanacaktır.

*Bu örneği biraz değiştirerek annenin hayatta olduğunu varsaydığımızda nasıl olacaktır?

Cevap: İkinci zümrenin başlarından birisi olan anne hayatta olduğu için ilk olarak miraslar anne ve baba arasında 1/2’şer paylaştırılacak, baba hayatta olmadığı için çocuklar ona kök içerisinde halefiyet prensibi gereği ona halef olacaklardır. Bundan dolayı B 1/6 miras payı alacaktır. D 1/12 pay alacaktır. G ise hem A’dan hem de C’den intikal hakları gereği 1/12+1/6 pay alacaktır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir