Yatay Şişme Prensibi / Miras Hukuku

Yatay Şişme Prensibi

 

Mirasın altsoya doğru gidemediği hallerde bu söz konusu payın diğer mirasçılar tarafından paylaşılmasını açıklayan bir teoridir. Yanda çizimi yapılan dağıtımda da olduğu gibi mirasbırakandan önce ölen mirasçının payı kendisine halef olacak altsoyu yok ise diğer mirasçılar tarafından paylaştırılır. Bu ilkeyi biz mirası reddetmesi, mirastan feragat etmesi, mirastan ıskat edilmesi hallerinde de uyguluyoruz.

Yatay Şişme Prensibi

*İlk kez Türk hukukunda Serozan tarafından bu kavram kullanılmıştır.

*Mirasbırakandan önce ölen yasal mirasçının kendi altsoyu yoksa yasal mirasçının mirasçılığı sona erer. Bu durumda mirasçı hiç yaşamamış gibi kabul edilir.

*Burada yatay şişme prensibi devreye girer ve ölen mirasçının miras payı, kendisiyle aynı dereceden mirasçı olan diğer kök başlarına eşit olarak geçer. Dolayısıyla bu mirasçıların miras paylarında bir şişme meydana gelecektir.

*Aynı kural, altsoyu olmayan mirasçının mirası reddetmesi, mirasçılıktan çıkarılması, mirastan feragat etmesi ve mahrum olması hallerinde de uygulanacaktır.

 

Örnek; mirasbırakan öldüğünde üç çocuğu A,B,C ve babası sağdır. Mirasbırakanın yaptığı vasiyetnamesinde A’yı mirasından çıkarmıştır. Terekede bulunan 100.000 TL’yi dağıtınız.

Cevap; Birinci zümre mirasçı varken iinci zümre de mirasçı olamayacağı için baba mirasçı olamayacaktır. Çocuklardan A mirastan mahrum edildiği için geriye iki çocuk kalmaktadır. B ve C ellişer bin TL mirası iktisap edeceklerdir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir