Category: Borçlar Hukuku

0

Borçlunun Yardımcı Kişilerden Dolayı Sorumluluğu

Genel Bilgi TBK m. 116, yardımcı kişilerin fiillerinden dolayı borçlunun sorumluluğunu düzenlemiştir. Borç ilişkisinden borçlu için bazı borçlar, alacaklı için de bazı haklar doğar. TBK’ya göre, borçlu borç ilişkisinden doğan borçlarını şahsen ifa etmek...

0

Borçlar Hukuku / Hukuka Uygunluk Sebepleri

BK 63; Kanunun verdiği yetkiye dayanan ve bu yetkinin sınırları içinde kalan bir fiil, zarara yol açsa bile, hukuka aykırı sayılmaz. Zarar görenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar, zarar verenin davranışının haklı...

1

Haksız Fiil Sorumluluğunun Türleri

Kusura dayanan haksız fiil sorumluluğu Sebep sorumluluğu (Objektif sorumluluk = Kusursuz sorumluluk) a) Olağan sebep sorumluluğu = Özen sorumluluğu b) Tehlike sorumluluğu = Ağırlaştırılmış sebep sorumluluğu Kusura dayanan haksız fiil sorumluluğu, bir kişinin kusurunu...

0

Haksız fiil nedir?

Kusura dayalı haksız fiil ve kusura dayalı olmayan haksız fiil olmak üzere iki grupta inceleyebiliriz. Haksız fiil hukuku veya sözleşme dışı sorumluluk hukuku da denir. Haksız fiil hukuku, zarar gören ve zarar veren arasında...

0

Borçlar Hukuku Ders Notu 23 Haziran 2017

İçeriği ve kapsamı nedir tazminatın?   Aynen tazmin-Naklen tazmin ayrımı   BK 51; “Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. Tazminatın irat biçiminde ödenmesine hükmedilirse,...

0

Borçlar Hukuku Ders Notu 21 Haziran 2017

Organizasyon Sorumluluğu; BK 66/3’de düzenlenmiştir; “Bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispat etmedikçe, o işletmenin faaliyetleri dolayısıyla sebep olunan zararı gidermekle yükümlüdür.” Bu maddede kurtuluş kanıtı düzenlenmiştir. Neden...

0

Borçlar Hukuku Ders Notu 20 Haziran 2017

20 Haziran 2017 Borçlar Hukuku Ders Notu Yansıma Zarar Yansıma zarar, haksız fiile uğrayan kişinin, zarar görme sonucunda bundan etkilenen kişinin uğradığı zarardır. Haksız fiilin mağduru başkasıdır, buradaki üçüncü kişi o ilk fiilin yansımasından...

0

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Final Ders Notu

Borçlar Hukuku Final Konuları SÖZLEŞME SERBESTİSİ Sözleşme özgürlüğü, tarafların aralarında bir sözleşme kurarken onun içeriğini ve kapsamını diledikleri gibi belirleyebilmeleri demektir. Nitekim Borçlar Kanunumuz, 26. maddesinde “taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde...

0

Borçlar Hukukunda Temsil

Genellikle herkes, bir engel olmadıkça kendisiyle ilgili bir hukuki işlemi bizzat yapar. Örneğin birimiz otomobilimizi satmak, bir ev satın almak ya da kiralamak veya bankadan kredi almak istersek, bu yoldaki irademizi bizzat açıklar, yani...