Category: AB Hukuku

0

Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısı ve Özellikleri

Avrupa Birliği’ni benzeri ekonomik veya işbirliği kuruluşlarından ayıran en büyük özellik, AB’nin kurumsal yapısıdır. Avrupa Topluluklarını kuran Paris ve Roma Anlaşmaları, ileride birleşik bir Avrupa Devletinin çekirdeğini oluşturabileceğinin bilinci içinde Toplulukları bir ulusal devlette...

0

Avrupa Ekonomik Topluluğu

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu‘nun 1952 yılında kurulmasından sonra ortaya koyduğu başarılı gelişme, Avrupa’da sektör bazında olmayan daha geniş kapsamlı bir ekonomik birleşmenin gerçekleştirilmesi konusundaki görüşlerin ağırlık kazanmasına yol açmıştır. Ayrıca, Fransa’da Avrupa Savunma...

0

Avrupa’da İlk Ekonomik Birleşme: Benelüks (Benelux)

18 Temmuz 1932 tarihinde Hollanda, Belçika ve Lüksemburg arasında imzalanan “Ouchy Sözleşmesi” ile yaratılan Benelüks, Batı Avrupa’da 20. yüzyılda gerçekleştirilen ilk ekonomik birleşme (entegrasyon) olması açısından çok önemlidir. Aslında Avrupa Kıtası, dünya üzerinde kurulan...