Altsoy / Miras Hukuku

*Mirasbırakanın çocukları, torunları, torunlarının çocukları diye aşağıya doğru devam ediyor.

*Altsoy mirasbırakanın birinci dereceden mirasçılarıdır.

*Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar.

*Evlat edinme halinde edilinilen evlatlar altsoy gibi mirasçı olacaklardır.

*Mirasbırakandan önce ölmüş çocukların yerini, her derecede hareket yoluyla kendi altsoyları alacaktır.

*Evlilik içi çocuk ile evlilik dışı çocuk arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Ancak çocukla hukuki olarak nesebin kurulmuş olması gerekir (Doğum anne ile hukuki soybağını kurar, baba bakımından soybağının kurulması evlilik içi doğumda yine doğrudan kurulur. Evlilik dışı doğumda ise “tanıma”, “hakim kararı” ve “babalık davası” ile soybağı kurulabilir.) 1990 öncesi böyle bir ayrım bulunmaktaydı. Evlilik içi çocuklar iki pay alırken, öncesi böyle bir ayrım bulunmamaktaydı. Evlilik içi çocuklar iki pay alırken, evlilik dışı çocuklar (nesebi gayri sahih) bir pay almaktaydı. 1988’de Anayasa Mahkemesi bu yöndeki medeni kanun hükmünü iptal etti.

 

Örnek olay: Mirasbırakan A öldüğünde, oğlu B ve C hayattadır. Oğlu D kendisinden önce ölmüştür. Tereke yüz yirmi bin liradır.

Cevap: D’nin altsoyu olmadığı için onun miras payı B ve C’nin miras payına eklenecektir (Yatay şişme prensibi uyarınca). Altmışar bin TL mirası alacaklardır.

-Olayı biraz farklılaştıracak olursak, oğul D, mirasbırakanın bardağına zehir koyarak öldürmüştür. Mirasbırakanını öldürmek veya öldürmeye teşebbüs etmek mahrumiyet sebebi olacağından, D mirastan pay alamayacaktır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir