Felsefe Tarihi

önemli not: birden fazla kaynaktan alınarak derlendiğinden ötürü içerikler yavaş oluşturulmaktadır, felsefe tarihi derlemesi son güncellenme tarihi: 9 haziran 2018

 

İLKÇAĞ FELSEFESİ

 1. Yunan Felsefesi
  1.1) Doğa Felsefesi
  Thales
  Anaximandros
  Anaximenes
  Herakleitos
  Xenophanes
  Parmenides
  Elea’lı Zenon
  Pythagoras
  Empodokles
  Anaxagoras
  Demokritos
  1.2) İnsan Felsefesi
  1.2.1) Sofistler

  Sokrates
  1.2.2) Sokratesçi Okullar
  Megara Okulu
  Elis-Eletria Okulu
  Kynikler Okulu (Antisthenes)
  Kyrene Okulu (Aristippos)
  1.3) Yunan Felsefesinin Sistematik Dönemi
  Platon
  Aristoteles
 2. Helenizm – Roma Felsefesi
  2.1) Ahlaki Dönem
  2.1.1) İlk Septikler

  Pyrrhon
  Timon
  Epikuros
  2.1.2) Eski Stoa
  Kıbrıslı Zenon
  Kleanthes
  2.1.3) Akademia Şüpheciliği
  Arkesilaos
  Karneades
  2.2) Felsefe Çığırları Arasında Uzlaşma
  Epikurosçuluk
  Peripatos Okulu
  Orta Stoa
  Şüphecilik
  2.3) Roma Felsefesi
  Lucretius Carus
  Cicero
  2.3.1) Roma Stoası
  Seneca
  Epiktetos
  Marcus Aurelius
  2.4) Yeni Şüphecilik 
  2.5) Dini Dönem
  Yeni Platonculuk
  Plotinos

ORTAÇAĞ FELSEFESİ

 1. Patristik Felsefe
  Ortaçağ Felsefesi ile Kültürünün Özellikleri
  Augustinus
 2. Skolastik Felsefe
  2.1)
   Skolastiğin İlk Dönemi
  Anselmus
  Roscelinus
  2.2) Skolastiğin Yükseliş Dönemi
  Albertus Magnus
  Aquino’lu Thomas
  2.3)
   Skolastiğin Son Dönemi
  Duns Scotus
  Ockham’lı William
  Roger Bacon

RÖNESANS FELSEFESİ
1) Rönesans Felsefesinin
Çığırları

Hümanizm
Platonizm
Aritotelizm
Atomizm
Şüphecilik

2) Rönesans’ın Din Anlayışı
Reformation
Doğal Din Akımı

3) Devlet ve Hukuk Felsefesi

4) Doğa Felsefesi

17. YÜZYIL FELSEFESİ
Descartes
Pascal
Bayle
Hobbes
Geulincx
Malebranche
Spinoza
Leibniz

18. YÜZYIL AYDINLANMA FELSEFESİ
Locke
Berkeley
Hume
Reid
Condillac
Lamettrie
Holbach
Voltaire
d’Alembert
Diderot
Thomasius
Wolff

KANT VE ALMAN İDEALİZMİ
Kant
Fichte
Schelling
Hegel
Schleiermacher
Schopenhauer

19. YÜZYIL FELSEFESİNDE POZİTİVİZM VE BENZER AKIMLAR
Ludwig Feuerbach
Karl Marx
Auguste Comte
John Stuart

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir