Uyuşmazlık Kavramı ve Uyuşmazlığın Çözüm Yolları

Uyuşmazlık, bir hakkın varlığı, kapsamı veya ihlal edilip edilmediği konusunda taraflar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıktır.

Uyuşmazlıkların çözüm yolları bakımından, uyuşmazlığın konusu, türü ve uyuşmazlığın tarafı olan kişilerin sıfatı önem taşımaktadır.

Uyuşmazlıkların çözüm yollarını ikiye ayırarak incelemek mümkündür. Buna göre uyuşmazlıklar, dava veya alternatif (dostane) uyuşmazlık çözüm yollarından birisiyle çözülebilir.

Dava yoluyla çözüm de kendi içerisinde ikiye ayrılabilir. Buna göre, ilk olarak, devlet yargısı (mahkemeler) önünde davayla çözüm; ikinci olarak ise devlet yargısına alternatif bir yargılama yolu olan tahkim yoluyla çözüm.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir