Medeni Usul Hukukunun Amacı

Türk hukukunda bu konuda görüş birliği olmamakla birlikte, HMK’nın genel gerekçesinde, usul hukukunun amacının maddi gerçeğe ulaşmak olduğu ifade edilmiştir.

Hakları başkası tarafından saldırıya uğrayanlar, medeni usul hukukunun yardımıyla, Devletin mahkemelerinde haklı olduklarını tespit ettirebilirler.

Medeni usul hukuku, objektif hukukun kişilere tanımış olduğu ve fakat başkaları tarafından itiraza uğrayan sübjektif haklarının gerçekleşmesini veya korunmasını sağlamak suretiyle, toplum içinde hukuk barışını sağlamak gibi çok önemli bir görev yapmaktadır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir