Sınır Dışı Edilme

Sınır Dışı Edilme

 

Türk hukukunda sınır dışı etme kurumuna ilişkin hükümlere, 6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”nda yer verilmiştir. Bu kanuna göre yabancılar, sınır dışı etme kararıyla, menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir. Sınır dışı dışı etme kararı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine veya resen valiliklerce alınabilecektir (6458 s. Kanun m. 53/1). Bu karar, yabancının bulunduğu ilin valiliği tarafından alınır. Kararın bizzat vali tarafından verilmesi mümkün oldujğu gibi, vali bu yetkisini yardımcılarına da devredebilir.

Sınır dışı etme işlemine tabi tutulacak yabancı, bir başka devlet tarafından işlediği suçlar nedeniyle yargılanmak üzere veya işlemiş olduğu suçtan dolayı vaki olan mahkumiyetin infazı amacıyla iadesi istenen bir kişi olabilir. Bu yabancı, isteme rağmen şartların oluşmaması nedeniyle iade edilmese bile hakkında sınır dışı etme işlemi uygulanabilir. Ancak yabancı, iade süresince, Adalet Bakanlığının görüşü alınmadan sınır dışı edilemeyeceği gibi; yine Adalet Bakanlığının görüşü alınmadan sınır dışı edilemeyeceği gibi gibi; yine Adalet Bakanlığının görüşü alınmadan iade talebi reddedilen devlete sınır dışı da edilemez. Yine yabancı hakkında sınır dışı etme kararı verilmiş olsa bile, bu kişi “işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemez.” (6458 sayılı kanun m. 4)

 

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir