Özellikli Sözleşmeler

1. Abonman Sözleşmesi
Abonman sözleşmesi, uygulamada yaygın olarak yapılmakla birlikte TTK’nda düzenlenmemiştir. Bu sözleşme, genel olarak belirlenen sigorta konusu menfaat ile rizikoların hangi kapsam ve koşullarla sigortalanacağı hakkında çerçeve sözleşmedir; özellikle nakliye rizikolarına karşı sigortalar, taşıyıcıların ve depocuların sorumluluk sigortaları için yapılmaktadır.

Abonman sözleşmesi, sigorta sözleşmesi değil, sözleşen tarafların sigorta sözleşmesi yapma taahhüdünde bulunduğu sözleşmedir. Bu nedenle sigortacı abonman sözleşmesi ile sigortalamayı taahhüt ettiği malı ya da sorumluluğu sigortalamaktan kaçınamaz; aksi halde sözleşmeye aykırı hareket etmiş olur. Aynı şekilde sigorta ettirenin, abonman sözleşmesi konusu sigorta sözleşmesi başka bir sigortacı ile akdetmesi de sözleşmeye aykırılık teşkil eder.

Abonman sözleşmesinde, sigorta konusu menfaat somut hale gelince (örneğin nakliye rizikolarına sigortalanacak malın sevkiyatına başlanınca), durumun sigortacıya bildirileceği kararlaştırılmaktadır. Bu bildirim üzerine söz konusu menfaat, abonman sözleşmesinde belirtilen koşullarla sigortalanır ve bunun için poliçe düzenlenir.

2. Geçici Sigorta Himayesi
Geçici sigorta himayesi (muvakkat sigorta kuvertürü), hayat ve sağlık sigortası dışındaki bütün sigorta dallarında, genellikle sigortacının hangi koşullarla sigorta sözleşmesi yapacağı hususundaki incelemesini tamamlayamadığı hallerde, bu inceleme tamamlanıncaya kadar geçici bir himaye sağlanması için yapılan anlaşmadır. Sigorta ettiren ve sigortacı, nihai sözleşme yapılıncaya kadar geçici himaye sağlanması ve nihai sözleşme yapılması hususunda anlaşmaktadır.

Geçici sigorta himayesi, kısa sürelidir. Sözleşme ile aksi kararlaştırılmış olmadıkça, sigorta himayesi sözleşme akdedildiği andan itibaren, prim ödenmiş olsun olmasın başlar. Geçici sigorta himayesinde riziko henüz tam olarak tayin ve takdir edilmiş olmadığından, primi yüksek olabilmektedir. Nihai anlaşma yapılmazsa, sürenin sonunda geçici himaye sona erer. TTK’nda geçici sigorta himayesi hakkında düzenleme getirilmemiştir.

3. Birleştirilmiş Sözleşmeler
Bir sigorta sözleşmesi ile (malik menfaati ile birlikte ipotekli alacaklının menfaatinin sigortalanması gibi) birden çok menfaatin veya şahsın ya da rizikonun sigortalanması halinde, bu sözleşme birleştirilmiş sözleşme olarak adlandırılmaktadır. Sözleşme tek bir poliçe ile belgelenir. Özellikle teminatın konusu, kapsam ve koşulları ayrı sigorta genel şartları belirlenmiş farklı sigorta türlerinin tek bir sözleşmenin konusu olduğu birleştirilmiş sözleşmeler uygulamada yaygın olmakla TTK’nda düzenlenmemiştir. Bu tür sözleşmelerde her bir teminatın kapsam ve koşulları, ilgili sigorta genel ve özel şartlarına tabidir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir