Yolsuz Tescil Nedir? Yolsuz Tescilin Tehlikeleri

Yolsuz Tescil

Yolsuz tescil, gerçek hak durumuna uymayan tescildir. Tescildeki yolsuzluk, tescilin geçerli bir hukuki sebebe dayanmaması veya geçerli bir tescil isteminin bulunmaması ya da tapu kütüğüne belgelere aykırı bir tescil yapılmış olmasından ileri gelebilir. Bundan başka, başlangıçta geçerli olan bir tescil, hakta sicil dışı meydana gelen değişiklik, hakkın sona ermesi veya sahibinin değişmesi nedeniyle sonradan da yolsuzlaşmış olabilir.

Yolsuz Tescilin Tehlikeleri

Tescilin yolsuzluğu, özellikle gerçek hak sahibi bakımından bazı tehlikeler yaratır;

Kütükteki yolsuz tescil, üçüncü kişinin buna güvenerek iyiniyetle ayni hak kazanmasına (TMK 1023), böylelikle de gerçek hak sahibinin hakkının sona ermesine veya sınırlanmasına yol açar.

Kütükteki yolsuz tescil, bu tescile göre hak sahibi görünen iyiniyetli kişinin, bu ayni hakkı -diğer şartlar gerçekleşirse- olağan zamanaşımıyla kazanmasını sağlar (TMK 712); tescile göre hak sahibi görünen kişi kötüniyetliyse, bu defa da onun olağanüstü zamanaşımıyla (TMK 713) ayni hakkı kazanması ihtimali vardır.

Yolsuz tescil halinde, hak karinesi bu tescile bağlıdır (TMK 992).

Sicilde hak sahibi olarak gözükmeyen malik, tasarruf işlemi yapamaz; maliki bulunduğu taşınmazı temlik edemeyeceği gibi, bu taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak da kuramaz (TMK 705/2).

İpotek hakkına ilişkin tescilin, borç ödenmesine rağmen terkin edilmemesi, taşınmazın ekonomik değerini azaltır; borcun ödendiğini gösteren makbuzu kaybeden borçlunun ikinci bir ödeme için zorlanmasına neden olabilir.

Tapu kütüğünde birden çok kaydı bulunan ve her sayfada başka bir kişinin maliki gözüktüğü taşınmaz, olağanüstü zamanaşımıyla (TMK 713) kazanılmaya elverişli olduğundan, yolsuz kayıt sahibi zilyet bu taşınmazı olağanüstü zamanaşımıyla kazanabilir.

 

Yolsuz tesciller nasıl düzeltilir?

You may also like...

2 Responses

 1. De mirtaş Aktaş dedi ki:

  Noter mirasçı olmayan dolandırıcılara bir veraset ilamı veriyor ve bu ilana dolandırıcıların isimlerini yazıyor.bu dolandırıcılar tapuya gidip bu sahte veraset ilanıyla tapuda üzerlerini taşınmaz tescil etti.yorar.ve taşınmazı üçüncü bir kişiye satıyorlar.burada yolsuz tescil var mıdır.hakim burada üçüncü kişiyi iyi niyetli kabul ediyor davayı red ediyor aynı
  şekilde istinafda davayı fed ediyor.olan gariban vatandaşın taşınmazına oluyor.burada adalet hırsızlara ve dolandırıcılara hizmet etmiş oluyor.vatandaşın hem taşınmazı gidiyor ve hem de mahkeme ve avukat ücreti ödüyor.bu işlemler yolsuz işlem değil midir.

  • yirmisekiz dedi ki:

   1. Noterin mirasçı olmayan kimselere veraset ilamı vermesiyle noterin sorumluluğu gündeme gelebilir. Bu konuya açıklık getirmek için daha fazla detaya ihtiyaç var.
   2. Yukarıda da belirtildiği üzere “Kütükteki yolsuz tescil, üçüncü kişinin buna güvenerek iyiniyetle ayni hak kazanmasına (TMK 1023), böylelikle de gerçek hak sahibinin hakkının sona ermesine veya sınırlanmasına yol açar.” Bu konuda yapılabilecek çok bir şey yok ne yazık ki.
   3. Adalet hırsızlara ve dolandırıcılara şu şekilde hizmet etmiyor;
   a) Noterin mirasçı olmayan kimselere verdiği veraset ilamı “noterin sorumluluğu”nu doğurabilir
   b) Mirasçı olmayan bu kimselere karşı dava yolunuz açıktır.

   yirmisekiz28net@gmail.com adresine daha detaylı bir şekilde açıklayarak olayı anlatabilirseniz, daha çok yardımcı olabiliriz.
   Teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir