Ölüme Bağlı Tasarruf Nedir?

Maddi anlamda, ölüme bağlı tasarruf mirasbırakanın ölümünden sonra yerine getirilmesini istediği son arzularını içeren bir hukuki işlemdir. Bu hukuki işlem, hükümlerini mirasbırakanın ölümünden sonra doğurur. Bunun en tipik örneği, mirasbırakanın mirasçı ataması ve vasiyettir. Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruf, mirasbırakanın son arzularını açıklarken, uyması zorunlu şekil kurallarını ifade eder. Bunlar vasiyetname ve miras sözleşmesidir.

Vasiyetname: Vasiyetname, mirasbırakanın tek taraflı irade beyanı ile yaptığı ölüme bağlı bir tasarruftur.

Miras sözleşmesi: Miras sözleşmesi bir tarafı mirasbırakan olmak üzere kurulan iki taraflı ölüme bağlı tasarruftur.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir