Sigortanın İşlevleri

Sosyal işlevleri

  • Sigorta, tehlike birlikteliği oluşturan şahısların ileride ortaya çıkacak ekonomik ihtiyaçlarının karşılanacağını bilerek kendilerini güvende hissetmelerini ve ihtiyaçlarının karşılanması için tasarrufta bulunmalarını sağlar.
  • Ekonomik ihtiyaç içine düşenlerin ihtiyaçlarının karşılanması ile topluma yük olmaları önlenir.

Ekonomik işlevleri

  • Sigorta, ekonomik değerlerin korunmasını sağlayarak ülke ekonomisine önemli katkıda bulunur. İş yaşamında güven ve verimli çalışma ortamı yaratır.
  • Ticari faaliyette bulunanlar, sigorta sayesinde maruz bulundukları tehlikeler için ihtiyat fonu oluşturup parasını bağlamak zorunda kalmaz. Oluşturulması gereken ihtiyat fonlarına göre son derece düşük olan sigorta primi ödenerek tehlikelerin ekonomik sonuçlarına karşı önlem alınırken, ihtiyat fonu olarak ayrılması gereken para yatırımda kullanılabilir ve böylece ticaret ve sanayinin gelişmesine katkı sağlanır.
  • Tahsil edilen primlerin oluşturduğu sermaye, yeni yatırımlar yapılmasını sağlar.
  • Ekonomik değerlerin sigorta güvencesi altında olması, kredi alınmasında önemli bir etken olduğundan, sigorta, kredi alınmasını kolaylaştırır.
  • Sigortacılar, zararın önlenmesi ve azaltılması için alınabilecek tedbirler konusunda geniş bilgi birikimi ve deneyimine sahiptir. Sigorta teminatı, bu bilgi birikimi ve deneyim doğrultusunda, belirli tedbirlerin alınması koşuluyla verilir. Bu da işletmelere, zararın önlenmesi ve azaltılması için alınabilecek tedbirler hususunda yol gösterir ve böylece ekonomik değerlerin korunması sağlanır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir