Tagged: kıyas yapılır mı

0

Kıyas Yasağı ve Yorum (Lex Scricta)

Suçta ve cezada kanunilik ilkesinin önemli sonuçlarından birisi de kıyas yasağıdır. Suç teşkil eden fiillerin kanunda açık ve seçik bir şekilde tanımlanması zorunluluğu, ceza hukukunda kıyasa başvurulamayacağını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte TCK’nın 2. maddesinin...