Vergi Cezalarında Sorumluluk (Ceza Ehliyeti)

Anayasa ve Türk Ceza Kanununda düzenlenen genel ceza esaslarında olduğu gibi vergi cezaları da şahsidir. Vergi cezaları da kanuna aykırı fiil işleyen mükellef veya sorumludan alınır. Ölüm halinde cezalar düşer ve mirasçılardan istenemez. Buna karşılık ölenin vergi borçları mirası kabul eden mirasçılardan istenebilir.

Vergi mükellefi veya sorumlusu olmak için gerçek kişilerde kanuni ehliyet aranmamaktadır. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olsun veya olmasın herkes mükellef veya vergi sorumlusu olabilir. Fiil ehliyetine sahip olmayanlar yani küçükler ve kısıtlılar vergi ceza ehliyetine de sahip değildir. Bu nedenle, velayet ve vesayet altında bulunanlar veya işlerinin idaresi bir kayyıma verilmiş olanlar, kendileri adına veli, vasi veya kayyım tarafından yapılan hareketlerin vergi kanunlarına aykırılığından dolayı sorumlu olamazlar. Bu hallerde vergi cezası veli, vasi ve kayyımdan alınır, mükellef veya sorumlu olan küçükler ve kısıtlıların mallarına hiçbir surette başvurulmaz.

Tüzel kişilerin vergi sorumluluğunda ise, küçük ve kısıtlılarla ilgili esaslardan ayrılınmış ve Türk Ceza Kanunundan farklı bir esas tespit edilmiştir. Tüzel kişilerin idare ve tasfiyesinde vergi kanunlarına aykırı hareketlerin cezası kanuni temsilcileri adına değil, tüzel kişiler adına kesilir. Ancak vergi cezası tüzel kişilerden alınamazsa, vergi alacaklarında olduğu gibi kanuni temsilcilerden alınma yoluna gidilir.

Damga vergisi uygulamalarında nispi ve maktu resimler bakımından müteselsil sorumluluk kabul edilmiştir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir