Vergi Kabahatlerinde Birleşme (İçtima) ve Tekerrür

VERGİ KABAHATLERİNDE BİRLEŞME (İÇTİMA) VE TEKERRÜR

  1. Birleşme(İçtima)

Vergi Usul Kanununda birleşme olayı, vergi bakımından olan özellikler de göz önünde bulundurulmak suretiyle özel olarak düzenlenmiştir. Vergi kabahat ve cezalarındaki birleşme esasları tek fiil ile çeşitli kabahat işlenmesi veya tek fiilin çeşitli cezaları gerektirmesi veyahut birden fazla fillerle çeşitli kabahatler işlenmesi bakımlarından ayrı ayrı ele alınabilir.

 

  1. Tek Bir Fiil ile Birden Fazla Vergi Kabahati İşlenmesi
  2. Tek bir fiil ile başka neviden birden fazla vergi ziyaına sebep olunması

Vergi ziyaını gerektiren tek bir fiil ile başka neviden birkaç vergi ziya uğramış olursa, her vergi bakımından ayrı ayrı ceza kesilir. Bu durumda içtimadan bahsedilmesi mümkün değildir.

  1. Tek bir fiil ile hem usulsüzlük hem vergi ziyaına sebep olunması

İlk olarak tek bir fiil ile vergi ziyaı ve genel usulsüzlük birlikte işlenmiş olursa, bunlara ait cezalardan sadece miktar itibarıyla ağır olan kesilir. Bu durumda cezalar arasında içtima gerçekleşmektedir.

İkinci olarak, tek bir fiil ile vergi ziyaı ve özel usulsüzlük birlikte işlenmiş olabilir. 353. Maddede yazılı özel usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geldiği takdirde, özel usulsüzlük cezaları da ayrıca uygulanır. Buna göre aynı fiilden kaynaklanmış olsalar bile, vergi ziyaı ile özel usulsüzlükler içtima etmez.

  1. Tek bir fiil ile vergi kabahatleri ve vergi suçlarının birlikte işlenmesi

Vergi Usul Kanunu ile konulan kurala göre, vergi ziyaı ve usulsüzlük cezaları ile 359. Maddede yazılı kaçakçılık cezası ve diğer kanunlarda yazılı cezalar içtima ve tekerrür hükümleri bakımından birleştirilemez. Dolayısıyla vergi kabahatleri ve vergi suçlarının birleştirilmesi mümkün değildir.

  1. Ayrı Fiiller ile Ayrı Vergi Kabahati İşlenmesi
  2. Ayrı fiiller ile başka başka neviden vergi kabahati işlenmesi

Vergi Usul Kanununa göre ayrı fiillerle ayrı ayrı işlenmiş vergi ziyaı ve usulsüzlükten dolayı ayrı ayrı ceza kesilir. Bu esasa göre fiil ayrılığı halinde cezalarda birleşme olmaz.

Eğer mükellefte ayrı fiilleri ile ayrı vergilerin, örnek olarak hem gelir ve hem de katma değer vergisinin ziyaına sebep olmuşsa bu takdirde ziya uğrayan her vergi bakımından ayrı ayrı vergi ziyaı cezası kesilir. Usulsüzlük suçunda ise vergi ziyaı söz konusu olmadığından çeşitli vergilerin ziya uğratılmasına bakılmadan bir tek ceza kesilecektir.

  1. Ayrı filler ile aynı mahiyette birkaç vergi kabahati işlenmesi

Vergi Usul Kanunu ile kabul edilen esasa göre, belli bir hesap döneminde ayrı fiiller ile vergi ziyaının birkaç defa işlenmesi halinde ayrı ayrı ceza kesilir.

Genel usulsüzlüklerden, aynı takvim yılı içinde aynı neviden birden fazla yapıldığı takdirde birincisi için tam, birden fazlasının her biri için, birincisine ait cezanın dörtte biri kesilir.

  1. Vergi Kabahatlerinde Tekerrür

Tekerrür, vergi ziyaı ve genel usulsüzlük cezaları için söz konusudur. Özel usulsüzlük cezaları için tekerrür hükmü uygulanmaz.

Vergi Usul Kanununa göre, vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere vergi ziyaında beş yıl, usulsüzlükte iki yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası %50, usulsüzlük cezası %25 oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

Buna göre vergi ziyaı ve usulsüzlük fiillerinin aynı yılda birkaç defa işlenmesi ve hatta kesinleşmesi halinde tekerrür esası uygulanmaz. İkinci defa işlenen fiilin tekerrüre esas olması için gereken şart, ilk defa kesilen cezanın kesinleşme tarihinden sonraki bir tarihte işlenmiş olmasıdır. Ayrıca, önceki ve sonraki ceza aynı nev’iden olmalıdır. İlk ceza vergi ziyaı cezası ise ikinci cezanın da vergi ziyaı cezası olması gerekir. Ziyaa uğratılan verginin aynı olması gerekmektedir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir