Tanrıların Konuşmaları 3: Zeus’la Hermes

Tanrıların Konuşmaları / Samsatlı Lukianos

3 / Zeus’la Hermes


Zeus – İnakhos’un kızını, o güzel yavruyu bilirdin ya Hermes!

Hermes – Bilirim, İo’yu demek istiyorsun.

Zeus – Kıza benzemiyor artık o, düve oldu.

Hermes – Bak bu şaşılacak şey! Nasıl oldu da değiştirdi kalıbını?

Zeus – Hera kıskanmış, o değiştirdi. Zavallıya bir işkence daha uydurmuş; düvenin başına Argos adlı bir çoban dikti, tam yüz tane gözü var; uyumak nedir bilmeden otlatıp duruyor.

Hermes – Sen bana ne buyuruyorsun?

Zeus – Nemeia’ya¹ in; Argos onu oralarda otlatıyor. Öldür Argos’u, İo’yu da denizden aşırıp Mısır’a götürür, İsis² edersin. Bundan böyle o ülkenin uluslarına tanrıça olsun. Nil’i taşırsın, yelleri göndersin de kurtarsın denize çıkanları.


¹Argos’tan Korinthos’a giden yol üstünde bir kent; Herakles orada yılgı salan aslanı öldürmüştü.

²Mısırlıların Sait ya da Tsit dedikleri tanrıça; Osiris’in hem kızkardeşi, hem eşidir. Hekimliğin, evlenmenin, buğdayın tanrıçasıydı.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir