Şirketler Hukuku Çözümlü Pratik Çalışma 1

Şirketler Hukuku Pratik Çalışması

 

 

OLAY:

Organik kozmetik malzemeleri üretim ve satış faaliyetleri gerçekleştirmekte olan 120.000 TL sermayeli (X) A.Ş.’nin yönetim kurulu (A), (B) ve (C) ‘den oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinden (A) ve (B) emekli öğretim üyesi olup, (C) ise kendisine ait bir mobilya fabrikası işletmektedir.

(X) Şirketi, pay sahiplerinden (D)’den olan 20.000 TL’lik alacağını elde edebilmek için (D)’yi icra yoluyla takip etmiş; bunun sonucunda, (D)’nin malvarlığından, (X) Şirketi’ne ait 10.000 TL nominal değerindeki hisselerini de içeren bir kısmı şirkete geçmiştir. Bu sırada (C) hakkında mobilya fabrikasının borçları nedeniyle açılan iflas davası; (C)’nin iflasıyla sonuçlanmıştır.

(X) Şirketi’nin 2012 yılı genel kurul toplantısında, finansal tablolarda yer alan yüklü miktardaki bitkisel saç boyası alımına dair işlem ve gerekçesi hakkında bilgi alma talebinde bulunmuş olan, 15.000 TL nominal değerindeki şirket payının sahibi (E), kendisine yapılan açıklamanın yetersiz olduğunu düşünmekte ve daha fazla bilgi sahibi olmak istemektedir.

Son zamanlarda piyasada yoğun ilgi gören yaşlanma karşıtı yüz kreminin müşterilerin cildinde oluşturduğu alerjik reaksiyonlar nedeniyle (X) Şirketi’ne karşı açılan çok sayıda tazminat davası şirket aleyhine sonuçlanmıştır. Yönetim kurulu, bu tazminatları ödeyerek mali yönden şirketi oldukça zor duruma sokmuştur.

(X) Şirketi’nin 2013 yılı genel kurul toplantısında, 2012 yılı genel kurulunda alınan yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi kararı, esas sermayenin % 75’ini temsil eden oylarla geri alınmıştır.

Aşağıdaki soruları birbirinden bağımsız ve gerekçeli olarak cevaplandırınız:

  1. (D)’nin sahibi olduğu hisselerin (X) Şirketi’nin malvarlığına geçmesi hukuka uygun mudur?

Kural olarak şirket kendi paylarını tahsis edemez ancak istisnalardan biri de bu hisselere cebri icra yolu ile el konulabilir. Ancak, elden çıkarabildiği an ve her halde bunu 3 yıl içinde elden çıkarmak zorundadır. 379/1, 382/1d

İvazlı iktisap ederse yüzde 10u aşmamalıdır. 10.000 tl iktisap edilmiş ve buna uygundur.Bu nedenle madde 379’a uygun. İstisnalar madde 382de ve buna da uygun. Acaba bu cebri icradan gelen iktisapta burada yüzde 10 sınırına bakmalı mıyız? Karşılık neticesinde aldığı için ivazlı diyebilir miyiz hoca dediki bir para olmayacak ancak yine de ivazlı burada çünkü maddi bir alacağın karşılığı olarak alıyoruz. Yani bunu kabul edersek ivazlı olarak yüzde 10 sınırını aramalıyız. Ancak kabul etmezsen aramana gerek yok. Her türlü açıklama yapmak lazım. Bu soru bakımından önemli olan 382. Maddedir. Soruda 379un varlığından haberdar olduğunu belirt. Kanun diyor ki 382de cebri icra söz konusu olursa 379 uygulanmaz. Açık bir hüküm var. Yani yalnızca 379dan haberdar olduğunu belirtmen yeterli.

2. (C)’nin iflasının, yönetim kurulu üyeliğine etkisini ve bu durumda yapılması gerekenleri değerlendiriniz.

359/4 yönetim kurulu üyesinin iflası halinde YK üyeliği kendiliğinden sona erer. 363/2 bu şirketin iflas edebilmesi bu şirketten değil kendisi tacir ve iflasa tabi. Başka hi.bir işleme gerek yok yön. Kurulu üyeliği sona erdi. YK kootasyon? söz konusu, yknın kalan üyeleri çoğunlukla bir oy alarak yerine birini atarlar onlar dolduruyor eğer nisabı tuttururlarsa yani boşluğu onlar doldurur ve gknın takdirine sunarla ilk olağan genel kurulda. Eğer nisabı tutturamazlars o halde olağanüstü gk toplantısı yapılır. Esas sözleşmede yedek yön kurulu üyesi belirlenmişse o kişinin iflas edenin yani görev süresi bitene kadar onun yerine geçer ve yön kurulu üyeliği yapar. Eğer temsil yetkisi varsa bu yön kurulu üyesinin durumu tescil ve ilan edilir.

3. (E), ilgili konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için hangi yollara başvurabilir?

437 madde bilgi alma ve inceleme hakkına ilişkin. Gkda pay sahibi ykdan belli bilgiler talep edebilir. Bu talep sadece belli hallerde reddedilir. Haksız olarak reddedilen, ertelenen ve bilgi alamayan pay sahibi mahkemeye gidebilir. 438e göre her paysahibi 437deki hakkını daha önceden kullanılmışsa bu bilgi alma hakkını gkdan isteyebilir özel denetçi atanma yolu ile. Gk reddetti o halde özel denetçi isteme hakkı azınlık hakkına dönüşür. Yani talebi reddedilse bile azınlık pay sahibi olarak tekrar başvurabilir. Azınlık payı yüzde 10 halka açıklarda yüzde 5.

4. (E), yönetim kurulunun bitkisel saç boyası alımına ilişkin kararının iptalini dava edebilir mi?

Normalde yön kurulu kararının esas sermaye sistemine tabi bir şirkette iptali olmaz ancak butlanı olabilir. Kayıtlı sermayeli bir şirket olsa ve Yknın Gk gibi hareket ettikleri hallerde kararları için iptal yaptırımına tabi olabilirler. 445-446 gk kararlarına ilişkin iptal yöntemi buna göre yaparız. Esas serm sistemine tabi bir şirket. O halde olamaz. Çünkü yk kararları iptal edilemez.

5. Şirketin ekonomik durumunun, çok sayıdaki tazminat ödemeleri sonucu kötüleşmesi karşısında, TTK uyarınca gerçekleştirilmesi gereken işlemler nelerdir?

376. Maddeye bakacağız.

Tek bir maddede var cevabı.

376daki tedbirlerin alınmaması yk üyelerinin sorumluluğuna gidilir. Haklı sebeple fesih nedeni.

6. İbranın geri alınması kararı TTK hükümlerine uygun mudur?

558. madde. Yine yalnızca tek bir hükme bakarız. İbra kararı geri alınamaz diyor açık bir şekilde.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir