Tagged: idare hukuku ders notu

0

İdare Hukuku / Kamu Hizmeti Ders Notları

KAMU HİZMETİ KAVRAMI Kamu hizmeti: A.Y m. 128, 70 > kamu hizmeti 128: Kamu hizmeti genel idare esaslarına göre yürütülmeli…” burada kamu hizmeti idari faaliyet anlamında kullanılmıştır. M.70:”Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir…”...