Basit Eşya – Bileşik Eşya Ayrımı

Eşya yapısı itibariyle ya basit eşyadır ya da bileşik eşyadır.

Basit eşya, yalın, tek başına var olan, ayırt edilmez bir bütünlük taşıyan eşyadır. Doğal veya yapay olarak meydana getirilebilir. Hayvan, doğal basit eşyadır.

Bileşik eşya, birden çok yalın eşyadan meydana gelmiş ancak kendisini meydana getiren yalın eşyadan ayrı bir varlığı olan eşyadır. Örneğin gözlük, bina, otomobil bileşik eşyadır. Bileşik eşyayı meydana getiren her bir yalın parçaya da bütünleyici parça diyoruz. Bunlar fiziki varlıklarını korurlar ancak artık eşya olma niteliğini-vasfını kaybetmişlerdir.

Bazen bileşik eşyalarda bir üst-alt ilişkisi söz konusu olur. Eğer bütünleyici parçalar arasında üst-alt ilişkisi varsa birinci (asli) bütünleyici parça bileşik eşyanın da niteliğini belirler. Örneğin; bir taşınır bir taşınmazla onun bütünleyici parçası olmak üzere birleşmişse, taşınmaz daima asli bütünleyici parçadır. Taşınır ise onun ikincil bütünleyici parçası olur. Asıl eşyanın niteliğini taşınmaz belirler. Taşınmazın bütünleyici parçası olan taşınır da artık taşınmaz eşya hükümlerine tabii olur.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir