Yirmi Sekiz Blog

0

İdari Yargılama Hukuku (İdare 2) Kapsamlı Ders Notu

DİKKAT ! BU DERS NOTU 2017 YILINDA TUTULMUŞTUR. ÜLKEMİZDE YAPILAN REFERANDUMLA BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇİLDİĞİNDEN ÖTÜRÜ, NOTTA YER ALAN BİLGİLERİN BİR KISMININ DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMIŞ OLMA İHTİMALİ MEVCUTTUR. BUNA DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR, İYİ ÇALIŞMALAR.      ...

Eşya Hukuku 0

Eşya Hukuku Kapsamlı Ders Notu

Not Hakkında Bilgilendirme: Sınava yönelik olarak kitaptan çalışılması tavsiye edilmekte olup, bu nottan çalışarak da eşya hukukundaki hemen her konu hakkında fikir sahibi olmanız mümkündür, not olabildiğince özet şekilde hazırlanmaya çalışılmıştır, fakat vize ve final...

efkar-ı kayboluş 0

efkar-ı kayboluş

Koca bir çınarın devrilişini izleyerek çıldırıyorum Haykırarak ağlıyorum, sesimi duyuramıyorum ona Duymuyor beni, kelimelerim boşluğa savruk Yapraklar hüzünlü bekleyişteler, damla damla birikiyor kederleri Akıp gitmese bari bu çamurlu dar sokaklardan efkar-ı kayboluş   Koca...

0

Aile Hukuku Kapsamlı Özet ve Tablolar

***TÜRK AİLE HUKUKUNDA EGEMEN OLAN İLKELER*** Birlik İlkesi ; Eşlerin birbirlerine sadık kalması, özen göstermeleri gibi, eşlerin hak ve yükümlülükledir. Süreklilik İlkesi ; Süreklilikteki amaç, tarafların karşılıklı anlaşma ile aralarındaki birliği ve bağı korumaktır....

0

Aile Hukuku Kapsamlı Ders Notu (2019)

  AİLE HUKUKUNUN TEMEL ÖZELLİKLERİ -Devlet müdahalesinin sıkça olması (Savcının bile müdahale ettiği aile hukuku uyuşmazlıkları olabilir.) -Aile hukuku ilişkileri numerus clausus (sınırlı sayı)’dır. -Şekle bağlılık. Şekil konusu aile hukukunda çok önemlidir çünkü hem...

0

Sigorta Sözleşmesinden Doğan Yükümlülükler

I. SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Tüm sigorta türlerinde sigorta himayesinin elde edilmesi, kısmen veya tamamen sigorta ettirenin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlıdır. Bu yükümlülüklerin tümü aynı nitelikte değildir. Bazı yükümlülükler sigortacının ifasını talep ve...

0

Sigorta Sözleşmesinin Unsurları

1. Sigortanın Konusu Zarar sigortalarında sigortanın konusu, sigortalının rizikoya maruz olan şeye ilişkin menfaatidir. Menfaat, sigortalı ile rizikoya maruz olan şey arasındaki değer ilişkisidir. Sigortalının bu ilişki dolayısıyla zarara uğrama ihtimaline karşı sigorta himayesi...

0

Sigorta Sözleşmesinin Tarafları ve İlgililer

1. Sözleşmenin Tarafları 1.1. Sigortacı Sigortacı, sigorta sözleşmesinin sigorta himayesini taahhüt eden tarafıdır. Türk hukukunda sadece sigortacılık yapmak üzere kurulmuş anonim şirketler ile kooperatif şirket esasına göre kurulmuş karşılıklı şirketler sigortacılık yapma izni (ruhsatname)...

0

Özellikli Sözleşmeler

1. Abonman Sözleşmesi Abonman sözleşmesi, uygulamada yaygın olarak yapılmakla birlikte TTK’nda düzenlenmemiştir. Bu sözleşme, genel olarak belirlenen sigorta konusu menfaat ile rizikoların hangi kapsam ve koşullarla sigortalanacağı hakkında çerçeve sözleşmedir; özellikle nakliye rizikolarına karşı...

0

Sigorta Sözleşmesinin Belgelenmesi

Sigorta sözleşmesinin akdi kanunen bir şekle tabi değilse de, sözleşmenin ispatı için yazılı delil gerekir. Sigorta sözleşmesinin mevcudiyeti ile tarafların hak ve borçları, kural olarak poliçe ile ispatlanır. Bu nedenle sözleşmenin “sigorta poliçesi” ile...

0

Sözleşme Yapılmasında Zorunluluk

Sigorta sözleşmesi yapılmasında, “sözleşme yapılması zorunluluğu” ve “sözleşmenin Türkiye’de faaliyet gösteren bir sigorta şirketi ile yapılması zorunluluğu” olmak üzere iki tür zorunluluk söz konusudur. 1. Sözleşme yapılması zorunluluğu Sigorta sözleşmesinin yapılmasında isteğe bağlılık esastır....

0

Sigorta Sözleşmesinin Kurulması

1. Genel Olarak Sigorta sözleşmesinin kurulması, kanunen bir şekle tabi tutulmamıştır. Tarafların karşılıklı ve birbirine uygun iradelerini beyan etmeleri ile, yani sözleşen taraflardan birinin kanuna uygun biçimde yaptığı icabın (sözleşme yapma önerisinin) diğer tarafça...

yumuşak havada serin rüzgar 0

yumuşak havada serin rüzgar

yumuşak havada serin rüzgar çatı katında salınmak kadar güzeli var mı boşluğa karşı? bu gece, sabaha karşı masmaviye doğru açılacak gökyüzü, bitip gitmeyen yağmurların ardından gelen bahar burnuma dolan çiçek kokuları, nasıl da unutturuyor...