Yirmi Sekiz Blog

0

Borçlar Hukuku Ders Notları / 6 Aralık 2016

Ders notları, ders işlenirken alınmıştır, ders hakkında genel bir fikir vermesi amacıyla yayınlanmıştır, bilgilerin doğruluğu kontrol edilmelidir, gramer hataları konuşma dilinin yazıya çevrilmesinden kaynaklanmaktadır. İletişim için: yirmisekiz28net@gmail.com HATA Hatanın söz konusu olabilmesi için esaslı...

0

Tanrıların Konuşmaları 5: Hera’yla Zeus

Tanrıların Konuşmaları / Samsatlı Lukianos 5 / Hera’yla Zeus (Ganymedes’ten ötürü) Hera – İda’dan kaçırdığın o Phygia’lı oğlancığı buraya getirdiğinden beri bana pek baktığın olmuyor, Zeus. Zeus – Sen öyle saf, zararsın bir çocuğu da mı...

0

Tanrıların Konuşmaları 3: Zeus’la Hermes

Tanrıların Konuşmaları / Samsatlı Lukianos 3 / Zeus’la Hermes Zeus – İnakhos’un kızını, o güzel yavruyu bilirdin ya Hermes! Hermes – Bilirim, İo’yu demek istiyorsun. Zeus – Kıza benzemiyor artık o, düve oldu. Hermes – Bak bu şaşılacak...

0

Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ   Tahkim, objektif olarak tartışılabilir bir konuda doğan uyuşmazlığın devlet mahkemesi yerine hakeme götürülmesidir.   Tahkimin avantajları : – Hızlı bir şekilde karar alma imkanı sağlar. – Tahkim...

0

Ceza Hukuku Genel Hükümler Özet

Ceza Hukuku Genel Hükümlere ilişkin genel bir not niteliğindedir. Aşağıda genel başlıkları verilen konuların hepsini özetlemektedir. Sitemizde buradaki çoğu konunun daha detaylı halini bulabilirsiniz. Arama kutusuna spesifik olarak aradığınız konunun başlığını yazarsanız daha detaylı...

0

İdare Hukuku / Kamu Hizmeti Ders Notları

KAMU HİZMETİ KAVRAMI Kamu hizmeti: A.Y m. 128, 70 > kamu hizmeti 128: Kamu hizmeti genel idare esaslarına göre yürütülmeli…” burada kamu hizmeti idari faaliyet anlamında kullanılmıştır. M.70:”Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir…”...

0

Kasımın Yirmisekizi

Evet tanrım yaşadım Yaşadım ömürler boyu Onun sayesinde Onun masmavi gözleri sayesinde Evet tanrım gördüm En sıcağı da gördüm Teni alev gibi yakan en soğuğu da Onun narin saçları sayesinde Evet tanrım hissettim En...

1

Aristoteles – Nikomakhos’a Etik, Eudaimonia

Aritoteles pratik bir insandı. Platon’dan ders almış olmasına rağmen, gerçekliğin gündelik dünyanın ötesinde, Formlar aleminde bulunduğunu söyleyen öğretmeninin görüşünü reddetti. Platon’un mağara efsanesine inanmadı. Raphael’in Atina Okulu tablosunda (1511) Platon, havaya doğru kaldırdığı parmağıyla Formları...

0

Boethius – Felsefenin Tesellisi

Anicius Manlius Severinus Boethius, Felsefenin Tesellisi‘nin başında, bir hapishane hücresinde durumuna kederlenmektedir. Ölmek ister. Hiçbir umudu yoktur. Kendisine zenginlik ve özgürlük vermiş olan talih artık ikisini de almıştır. Sonra, üzüntüsünü şiir biçiminde açığa vururken, başında...

1

Ceza Hukukunda Hareket Teorileri

1) Ontolojik Teoriler Tüm suç tipleri bakımından geçerli tek bir hareket teorisi oluşturmayı amaçlayan hareket teorilerini ontolojik ve normcu teoriler olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Ontolojik teorilerin başlıcaları ise tabiatçı (doğal, nedensel), amaççı (final,...

7

Geçmişe Yürüme Yasağı (Lex Praevia)

1) Ceza Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması Geçmişe yürüme yasağı, işlendiği zaman cezalandırılmayan bir fiilin, yeni çıkarılan bir kanunla geçmişe yürürlü olarak cezalandırılamayacağını; aynı şekilde işlendiği zamanın kanununa göre cezalandırılabilir bir eylem için daha ağır...