Yirmi Sekiz Blog

0

Ticaret Hukuku Cari Hesap

CARİ HESAP İki kişi arasında sürekli bir sözleşme ilişkisi bulunması ve tarafların sürekli olarak birbirlerine alacaklı ve borçlu olduğu durumlarda: Her seferinde para alışverişinde bulunmamak Gereksiz işlem yapmamak ve zahmete girmemek Formaliteyi ortadan kaldırmak...

0

Ticaret Hukuku Ticari Defterler

TİCARİ DEFTERLER Ticari defterler tacirler tarafından tutulur. Tacire işletmesi hakkında bilgi verir. Tacir işletmesini uzun bir dönem için kurduğundan geçmişe yönelik hatırlamalara ihtiyaç duyar. Geleceğe yönelik tutarlı planlamalar yapması gerekir. Bu sebeple tacirlerin menfaati...

0

Ticaret Hukuku Haksız Rekabet

HAKSIZ REKABET Haksız rekabet rakipler arasında yada tedarik eden ve müşteri arasında dürüstlük kuralına uygun olmayan ticari uygulamalardır. Ticaret hayatında dürüstlük kuralına uygun olmayan tüm eylem ve işlemlerdendir. * Ürünle ilgili gerçeğe aykırı açıklamalar,...

0

Ticaret Hukuku Marka Tamamı

MARKA Marka bir işletmenin ürettiği veya ticaretini yaptığı mal veya sunduğu hizmetleri diğer işletmelerin  mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Ayırt edici özelliğe sahiptir, çizim ile görüntülenebilen, benzer biçimde ifade edilebilen, yayımlanan ve...

Bilmiyordum 0

Bilmiyordum

Bugün 19 aralık pazartesi. Yaşadığım 21. 19 aralık. Ne hissediyorum, neyi gerçekten isteyerek yapıyorum, bu soğukta yarın dışarı çıkmak istediğimden emin miyim bilmiyorum. Bilmiyorum hastalığına yakalanmis gibiyim. Neden hava bu kadar soğuk ve ben...

0

Ceza Hukuku Ders Notları / 15 Aralık 2016

Taksir Kavramı TCK’da 16 maddede taksir kavramı anlatılmaktadır. Eski ceza yasasındaki uygulama, bugünkü düzenlemelere rağmen hala etkisini görmekteyiz. Bu suçlar uygulamada oldukça fazla olan suçlardır; örneğin trafik kazaları. Ceza hukuku terminolojisinde özen yükümlülüğüne uymama,...

0

Medeni Usul Hukuku Usul İşlemleri, Tebligat, Taraf

USUL İŞLEMLERİ Usul işlemleri davanın başından sonuna kadar hem taraflarca hem de mahkemelerce yapılan davayı ilerletmeye ve sonuçlandırmaya yönelik işlemlerdir. Usul işleminin varlığından bahsedebilmek için doğrudan ve birincil etkilerini dava içeresinde doğurmalıdır. Usul işlemler...

0

Borçlar Hukuku Ders Notu / 15 Aralık 2016

Hukuki İşlemlerde Hükümsüzlüğe Yol Açan İşlemler Hükümsüzlüğün türleri; Yokluk, kesin hükümsüzlük, ikrah, iptal, askıda hükümsüzlük, belirli kişilere karşı ileri sürülen hükümsüzlük, esnek hükümsüzlük görüşü   Esnek hükümsüzlük görüşü, hükümsüzlüğün türlerini açıklarken 27. Maddeden hareketle...

1

Aristoteles – Nikomakhos’a Etik (2. bölüm)

Bu incelemenin daha iyi kavranabilmesi için, öncelikle ilk bölümün okunması tavsiye olunur. İlk bölüme ulaşmak için tıklayınız.   Aristoteles, insanların karakteristik bir işlev ya da faaliyete (ergon) sahip olduklarını düşünüyordu. Başka bir deyişle, tıpkı...