Yirmi Sekiz Blog

1

Rekabet Hukuku Kapsamlı Ders Notu (2017)

REKABET HUKUKU 2017 Bahar Yarıyılı Kapsamlı Ders Notu   10.02.2017- Rekabet kelimesinden başlayalım. Rekabet kelimesi sempatik bir kavram olmamakla birlikte bir hukuk düzeni ile korunmaktadır. En geniş hali ile rekabet neyi korur? Rekabetin kendisi...

0

Medeni Usul Hukuku 2 – Pratik Çalışma (5)

I. Ekonomik açıdan darlığa düşen B, bu amaçla arkadaşı A’dan 14.000 TL tutarında borç alır. Yaptıkları sözleşmeye göre B, üç ayda bir 2.000 TL olmak üzere toplam 7 taksitte borcunu geri ödeyecektir. Ekonomik durumu...

0

Medeni Usul Hukuku 2 – Pratik Çalışma (4)

Olay: C’ye ait aracı kullanan B, dikkatsizliği sonucu A’nın aracına çarpmış ve 20.000 TL tutarında maddi hasar meydana gelmiştir. Hasarını tazmin etmek isteyen A, avukatı D’ye genel dava vekaletnamesi vermiştir. 1)  D, C ve...

0

Medeni Usul Hukuku 2 – Pratik Çalışma (3)

1. Ortağı olduğu B Anonim Şirketi’nin, usulüne uygun olarak ilan edilmeyen genel kuruluna katılamayan A, genel kurul kararının iptali amacıyla bir dava açmak istemektedir. a) Bu davada mahkeme, naip hakim atayabilir mi? Neden? Naip...

0

Medeni Usul Hukuku 2- Pratik Çalışma (2)

Olay I: Ankara’da fabrikası bulunan (A), satmış olduğu malların bedeli olan 2.000.000 TL tutarındaki alacağını (B) A.Ş.’den tahsil etmek istemektedir. Yüksek miktarda yargı harcı ödemek istemeyen (A), avukatının önerisiyle alacağının 100.000 TL tutarındaki kısmını...

0

Medeni Usul Hukuku 2 – Pratik Çalışma

Olay I: A ile B noterde bir satış sözleşmesi yapmışlar fakat B’nin vadesinde borcunu ödememesi üzerinde A, B aleyhine bir alacak davası açmıştır. Açılan davada B, noter senedindeki imzanın kendisine ait olmadığını ileri sürerek...

0

Medeni Usul Hukuku Kapsamlı Final Notları (2016)

14 Mart 2016 İSTİNAF İstinaf mahkemeleri 10 yıl evvel kanun değişikliği ile gündeme gelmiştir. Bu yıl 20 Temmuz itibariyle istinaf mahkemeleri kurulacak. İstinaf ara mahkemedir. 1800’li yıllarda Osmanlı’da şeriat mahkemelerinin dışında Nizamiye Mahkemeleri adı...

0

Fikri Mülkiyet Hukuku Kapsamlı Ders Notu

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU DERS NOTLARI 8.2.17 İnovasyon-imitasyon-imovasyon İnovasyon yenilik yaratıcılık demektir. Bavulların altına tekerlek koyalım diyorlar. 1972de ama tutmamış. 1991de patentini alıyor bir pilot. İnovasyon diyerek çantaları tekeri geliştirmişsiniz. Sonra bunların imitasyonu yaptınız yani...

0

Gelir Vergisinde Mükellefiyet

1.2 Gelir Vergisinde Mükellefiyet Mükellefiyet, verginin konusu ile mükellefi arasında vergiyi doğuran olayın doğması sonucu meydana gelen ilişkiyi ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Yani mükellefiyet bir üst kavram olup, bu kavramın altında; verginin...

0

Gelir Vergisinin Teorik Esasları

1.1 Gelir Vergisinin Teorik Esasları 1.1.1 Gelir Vergisinin Tarihi Gelişimi Gelir vergisinin tarihi geçmişi yakın zamanlara dayanır. çünkü çağdaş anlamdaki gelir vergisinin uygulanabilmesi için bazı şartlar gerekir. Söz konusu olan bu şartları; sanayi ve...

0

Şirketler Hukuku Ders Notu

06.02.2017 YENİ TTK Ortaklık ve şirket kavramları eşdeğerdir. Köklü değişiklikler getirmiştir. Neden yeni bir kanuna ihtiyaç oldu? AB hukuku ile uyum amaçlı Tüketiciyi koruma hukuku geliştirme amaçlı UA ticaret örgütleri kurulması ve ortak ölçütlerin...

1

Sigorta Hukuku Ders Notu

  SİGORTA HUKUKU Risk Kavramı (Riziko – tehlike – olay) Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş ve sanayi toplumundan günümüz dünyasına geçerken risk giderek önemini arttırmıştır. İnsanlar olarak can ve mal varlığımız, işletmelerin ise sadece...

0

Ceza Hukuku Özel Hükümler Ders Notu

Ders kitabı olarak tavsiye edilen Türk Ceza Hukuku – Mahmut Koca / İlhan Üzülmez 9 Şubat 2017 Özel ceza hukukunun bir özelliği var. Dikkat ederseniz herhangi bir yasaya baktığınız zaman genel hükümler diye bir...

0

Ceza Özel Kapsamlı Özet

 SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR Soykırım insanlığa karşı suçlar, savaş suçları uluslar arası hukuk tarafından tüm insanlığın huzur ve düzenini bozan, ağır insan hakları ihlaline yol açan çok ciddi suçlardır. Bu suç niteliği itibari...

Kayboluş ve Bilgelik 0

Kayboluş ve Bilgelik

Hayatın hızlı akışı arasında kaybolmuş, köklerimizden koparılmış, daima sona doğru sürüklenip baştan başlamaya mecbur bırakılmış, bilinmeyen gizemli güçlerin kurbanı fakat aynı zamanda da gönüllü köleleri olmuş olan bizler, rahatlığın eski bir efsane ve eski...