Yirmi Sekiz Blog

0

İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışma 1

İcra ve İflas Hukuku Dersi Pratik Çalışma I OLAY I Merkezi Ankara’da olan ve dekorasyon işleriyle uğraşan (B) A.Ş., Sincan’daki inşaatında kullanmak üzere Sakarya’da mobilya üretim ve ticareti yapan (A) A.Ş.’den 20.000 TL değerinde...

0

Sigorta Hukuku Alternatif Ders Notu

Merhabalar arkadaşlar. Daha önce buradaki linkte paylaştığımız sigorta hukuku ders notuna alternatif olarak bu ders notunu da paylaşıyoruz. Konular genel olarak aynı olmakla beraber, iki notun da incelenmesini tavsiye ederiz. Diğer sigorta hukuku notuna...

0

İcra ve İflas Hukuku Final Konuları Ders Notu

27 Nisan 2017 İflas kararı verildiği andan itibaren bütün alacaklılar bakımından hüküm ifade eder. İflas kararı verildiği andan itibaren bu bütün alacaklılar bakımından hüküm ifade ettiğinden artık davadan feragat etmek mümkün değildir. Normal davadan...

0

Gayrimenkul Sermaye İradı

2.4 Gayrimenkul Sermaye İradı Bilindiği üzere gayrimenkul konusunu esas olarak düzenleyen kanun, TMK’dır. GVK’da bu konuyu, kendine özgü biçimde ve TMK’nın anladığından başka bir şekilde düzenlemiş bulunmaktadır. Bu bakımdan burada önce iki kanun arasındaki...

0

Vergi Hukuku’nda Ücret

2.3 Ücret Ücret başlığı altında; gelir vergisi bakımından ücretin ne anlama geldiğini, ücretin tespit şeklini, ve ücretle ilgili muafiyet ve istisnaları ele almak gerekir. 2.3.1 Ücret Kavramı Nitelik olarak ücret, sadece emek faktörünün karşılığı...

0

Serbest Meslek Kazancı

2.2 Serbest Meslek Kazancı Serbest meslek kazancını anlaşılır bir şekilde açıklayabilmek için; serbest meslek kazancı kavramından ne anlaşılması gerektiğini, elde edilen kazancın nasıl tespit edildiğini ve bu kazanç unsurunda yer alan muafiyet ve istisnaların...

1

Rekabet Hukuku Kapsamlı Ders Notu (2017)

REKABET HUKUKU 2017 Bahar Yarıyılı Kapsamlı Ders Notu   10.02.2017- Rekabet kelimesinden başlayalım. Rekabet kelimesi sempatik bir kavram olmamakla birlikte bir hukuk düzeni ile korunmaktadır. En geniş hali ile rekabet neyi korur? Rekabetin kendisi...

0

Medeni Usul Hukuku 2 – Pratik Çalışma (5)

I. Ekonomik açıdan darlığa düşen B, bu amaçla arkadaşı A’dan 14.000 TL tutarında borç alır. Yaptıkları sözleşmeye göre B, üç ayda bir 2.000 TL olmak üzere toplam 7 taksitte borcunu geri ödeyecektir. Ekonomik durumu...

0

Medeni Usul Hukuku 2 – Pratik Çalışma (4)

Olay: C’ye ait aracı kullanan B, dikkatsizliği sonucu A’nın aracına çarpmış ve 20.000 TL tutarında maddi hasar meydana gelmiştir. Hasarını tazmin etmek isteyen A, avukatı D’ye genel dava vekaletnamesi vermiştir. 1)  D, C ve...

0

Medeni Usul Hukuku 2 – Pratik Çalışma (3)

1. Ortağı olduğu B Anonim Şirketi’nin, usulüne uygun olarak ilan edilmeyen genel kuruluna katılamayan A, genel kurul kararının iptali amacıyla bir dava açmak istemektedir. a) Bu davada mahkeme, naip hakim atayabilir mi? Neden? Naip...

0

Medeni Usul Hukuku 2- Pratik Çalışma (2)

Olay I: Ankara’da fabrikası bulunan (A), satmış olduğu malların bedeli olan 2.000.000 TL tutarındaki alacağını (B) A.Ş.’den tahsil etmek istemektedir. Yüksek miktarda yargı harcı ödemek istemeyen (A), avukatının önerisiyle alacağının 100.000 TL tutarındaki kısmını...

0

Medeni Usul Hukuku 2 – Pratik Çalışma

Olay I: A ile B noterde bir satış sözleşmesi yapmışlar fakat B’nin vadesinde borcunu ödememesi üzerinde A, B aleyhine bir alacak davası açmıştır. Açılan davada B, noter senedindeki imzanın kendisine ait olmadığını ileri sürerek...

0

Medeni Usul Hukuku Kapsamlı Final Notları (2016)

14 Mart 2016 İSTİNAF İstinaf mahkemeleri 10 yıl evvel kanun değişikliği ile gündeme gelmiştir. Bu yıl 20 Temmuz itibariyle istinaf mahkemeleri kurulacak. İstinaf ara mahkemedir. 1800’li yıllarda Osmanlı’da şeriat mahkemelerinin dışında Nizamiye Mahkemeleri adı...

0

Fikri Mülkiyet Hukuku Kapsamlı Ders Notu

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU DERS NOTLARI 8.2.17 İnovasyon-imitasyon-imovasyon İnovasyon yenilik yaratıcılık demektir. Bavulların altına tekerlek koyalım diyorlar. 1972de ama tutmamış. 1991de patentini alıyor bir pilot. İnovasyon diyerek çantaları tekeri geliştirmişsiniz. Sonra bunların imitasyonu yaptınız yani...

0

Gelir Vergisinde Mükellefiyet

1.2 Gelir Vergisinde Mükellefiyet Mükellefiyet, verginin konusu ile mükellefi arasında vergiyi doğuran olayın doğması sonucu meydana gelen ilişkiyi ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Yani mükellefiyet bir üst kavram olup, bu kavramın altında; verginin...

0

Gelir Vergisinin Teorik Esasları

1.1 Gelir Vergisinin Teorik Esasları 1.1.1 Gelir Vergisinin Tarihi Gelişimi Gelir vergisinin tarihi geçmişi yakın zamanlara dayanır. çünkü çağdaş anlamdaki gelir vergisinin uygulanabilmesi için bazı şartlar gerekir. Söz konusu olan bu şartları; sanayi ve...