Yirmi Sekiz Blog

0

Ceza Muhakemesi Hukuku Kapsamlı Özet

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İnsanlar kendi hakları içinde kalırlarsa zaten çatışma çıkmaz, kimsenin hakkı zedelenmez. Ne zamanki çatışma çıkarsa yargıya başvurulur. İşte bunun nasıl yapılacağı sorusunun cevabını yargılama hukuku alanı verir. Yürümekte olan davalar hakkında...

1

Geçmişten Günümüze Kast Kavramı

Tipikliğin manevi unsurları denilince, bundan, kişi ile işlediği fiil arasındaki manevi bağ anlaşılmalıdır. Bugün artık, bir suçun tipikliğinin gerçekleşmesinin yalnızca objektif tipikliğin varlığından ibaret olmadığı tartışmasız bir şekilde kabul edilmektedir. Bir davranış, ancak, manevi...

0

Suç Tipinin Temel ve Nitelikli Unsurları

Ceza Kanununun özel hükümler kısmında düzenlenen suç tipleri incelendiğinde suçların önce temel şeklinin tanımlandığı görülür. Cezaya layık haksızlığın oluşması için varlığı zorunlu olan temel unsurları taşıyan suç tipi, o suçun temel şeklini oluşturur. Örneğin...

0

Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısı ve Özellikleri

Avrupa Birliği’ni benzeri ekonomik veya işbirliği kuruluşlarından ayıran en büyük özellik, AB’nin kurumsal yapısıdır. Avrupa Topluluklarını kuran Paris ve Roma Anlaşmaları, ileride birleşik bir Avrupa Devletinin çekirdeğini oluşturabileceğinin bilinci içinde Toplulukları bir ulusal devlette...

0

Aralı(k)ın Yirmisekizi

tutunmak nasıl da güçleşti uçuşup dururken yerle birleştim çarşamba gecesi her yer alev sokak harlı bense soğuk beyaz şarap tadı ah aklımda silik düşler geriye geriye dönüşler var devrimimin ortasından ta en başa kaçışlar,...

0

Borçlar Hukukunda Temsil

Genellikle herkes, bir engel olmadıkça kendisiyle ilgili bir hukuki işlemi bizzat yapar. Örneğin birimiz otomobilimizi satmak, bir ev satın almak ya da kiralamak veya bankadan kredi almak istersek, bu yoldaki irademizi bizzat açıklar, yani...

0

Ticaret Hukuku Tacir Yardımcıları

TACİR YARDIMCILARI Ticari işletmenin işleticisi olan tacir kendisine bağımlı veya bağımsız birtakım kişiler aracılığıyla faaliyetlerini yürütebilir. Alım satım komisyoncusu, ticari vekil,ticari temsilci vb. TBK da düzenlenmiştir. TBK da düzenlenenler tacire bağımlı yardımcılardır. Taşıma işleri...

0

Ticaret Hukuku Cari Hesap

CARİ HESAP İki kişi arasında sürekli bir sözleşme ilişkisi bulunması ve tarafların sürekli olarak birbirlerine alacaklı ve borçlu olduğu durumlarda: Her seferinde para alışverişinde bulunmamak Gereksiz işlem yapmamak ve zahmete girmemek Formaliteyi ortadan kaldırmak...