Yirmi Sekiz Blog

1

Niccolo Machiavelli – Prens’te “Virtu” Kavramı

Prens’i anlamada anahtar kavram, genellikle “maharet” olarak çevrilen İtalyanca “virtu” kavramıdır. Erdem sözcüğünün Latince karşılığından (virtus) gelmesine rağmen, Machiavelli için çok farklı bir anlamı vardır. Kitap boyunca Machiavelli’nin amacı, bir prensin bu virtu niteliğini...

1

Niccolo Machiavelli – Prens’te İnsan Doğası

Machiavelli insan doğasını pek umursamaz. Kendi gözlemlerine, Floransa tarihine dair bilgisine ve klasik metinlere dayanarak, insanların tahmin edildiği gibi genellikle kötü davrandıklarını belirtir. Onlar ikiyüzlüdür, yalan söyler, tehlike anında kaçar ve açgözlüdürler. Bu koşullarda...

0

Niccolo Machiavelli – “Prens” İncelemesi

Prens’in pek çok okuru, onun, gaddarlar için bir kişisel gelişim kitabı olmasını bekler. Ama kitap bundan çok daha derindir. Niccolo Machiavelli bazen acımasızlığı ve ikiyüzlülüğü savunmasına rağmen, aslında zoru ve hileyi ne zaman ve...

0

Yüzsüz – Dario Fo

Kişiler: Rosa (Kadın) Antonio (Koca) Lucia (Metres) Avukat (Benzer) Profesör (Doktor) Birinci Hastabakıcı İkinci Hastabakıcı Üçüncü Hastabakıcı Dördüncü Hastabakıcı Beşinci Hastabakıcı Komiser Birinci Polis İkinci Polis Yargıç Ekip Şefi Birinci Gizli Ajan İkinci Gizli...

0

Ceza Hukuku Genel Hükümler 1. Vizeye Kadar Özet

Ceza hukukunun tanımı ve bölümleri *Ceza Hukuku’nun tanımı: Failin kişiliğine göre değişebilen cezai sonuçlarla (müeyyidelerle) yasaklanan hukuka aykırı fiilleri (suçları) öngören hukuk normlarının bütünü. Söz konusu normlar yalnızca TCK’da değil, başka kanunlarda da yer...

0

Tiyatro’da Bir Yaşam – David Mamet

TİYATRODA BİR YAŞAM Türkçesi: Filiz Ofluoğlu Kişiler ROBERT…..Daha yaşlı bir oyuncu JOHN……. Daha genç bir oyuncu Not Bu oyundaki sahneler (tablolar) İkiye ayrılabilir: Sahne üzerindeki bölümler ve sahne gerisindeki bölümler. Sahne gerisinde JOHN ve...

0

Şal – David Mamet

ŞAL (The Shawl) Türkçesi: Filiz Ofluoğlu KİŞİLER JOHN BAYAN A CHARLES BİRİNCİ PERDE (JOHN ve Bayan A) JOHN : Değil mi? BAYAN A : Bilmem… JOHN : Bakın, yaşamımızda bir dizem vardır, her bir...

0

Platon – Metaller Efsanesi

Devletin başarısı yurttaşların ülkeye ve birbirlerine sadakatlerine bağlıdır. Bu sadakati güvenceye almak için Platon, toplumun bütün sınıflarının kendi kökenlerine ilişkin bir efsaneye inanmaya teşvik etmeyi önerir; “Muhteşem efsane” ya da bazen çevrildiği şekliyle “soylu...