53 Search results

For the term "sigorta hukuku".
0

Sigortacılığın Temel Özellikleri

1. Sigortacılık bilimsel ve teknik esaslara dayanan bir faaliyettir. Sigortanın ekonomik ve sosyal işlevlerini yerine getirebilmesi ve amacına hizmet edebilmesi için, sigorta yaptırma bilincinin oluşması ve yaygınlaşması şarttır. Sigorta bilincinin oluşması ve yaygınlaşması ise,...

0

İş Hukuku Çıkmış Sorular

1) Ibra sözleşmesini (ibraname) anlatınız. Is Kanununda değil, Borçlar Kanunda düzenlenmiştir. Borçlar kanunundaki düzenlemeye kadar olusan boşluk Yargıtay kararları ile doldurulmaya çalışılmıştır. Is sozlesmesinin sona ermesi sırasında, uygulamada işçiden ibraname adi altında işverence bir...

0

Tüketici Hukuku Çözümlü Pratik Çalışma 1

YirmiSekiz.net Tüketici Hukuku Çözümlü Pratik Çalışması 1. Tüketici imzaladığı ön ödemeli konut satışı sözleşmesine göre konutu 30 ay içinde teslim alacaktır; Satıcı 9. ayda tüketici lehine kat irtifakı tesis eder. Ancak bağımsız bölümün zilyetliği...

Miras Hukuku 0

Miras Hukuku Kapsamlı Ders Notu

Miras Hukuku YirmiSekiz.net Ders Notu Miras Hukuku Kavramları Ölüm Kavramı HAFTA 1 Gün 1 Kişilik ölüm ile sona erer. Hukuku anlamda ölüm ise beyin ölümüne denk gelmektedir. Asıl olan kalp ve dolayısıyla kan dolaşımının...

0

Kıymetli Evrak Hukuku Ders Notu (15 Eylül-6 Kasım 2017)

TTK m.645’te kıymetli evrak tanımlanmış. Buna göre: Hakkın Senetten Ayrı İleri Sürülememesi Hakkın Senetten Ayrı Devredilememesi Tanımın Unsurları: ‘Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki…’ bir defa senet olacak. Kaydi sistemden sonra senet işlem görmez, anonim ortaklık payları işlem görür. Bunlar bilgisayar ortamında kaydi olarak işlem görüyor. Merkezi kayıt kuruluşunda...

0

Medeni Usul Hukuku Kapsamlı Ders Notu

*MEDENİ USUL HUKUKUNUN YARGI ÇEŞİTLERİ İÇİNDEKİ YERİ VE BÖLÜMLERİ* I. Genel Bakış Yargı, yasama, yürütme gibi Cumhuriyet’in temel organlarından biridir. Yargı faaliyeti biçimsel ve şeklî olarak ikiye ayrılır. Biçimsel olarak faaliyette bulunan makamdır. Maddi...

Miras Hukuku 0

Miras Hukuku Ders Notu 21 Eylül-19 Ekim 2017

21 Eylül 2017 Miras nasıl paylaştırılacak, kanuni-yasal mirasçı ve iradi mirasçı. Yasal mirasılar yasa koyucu tarafından belirlenir, İradi de ise sadece vasiyetname veya miras akdi vardır, bunun dışında kimse mirasçı olamaz. Yasal mirasçılar zümre...

0

Ceza Hukuku Genel Hükümler 1. Vizeye Kadar Özet

Ceza hukukunun tanımı ve bölümleri *Ceza Hukuku’nun tanımı: Failin kişiliğine göre değişebilen cezai sonuçlarla (müeyyidelerle) yasaklanan hukuka aykırı fiilleri (suçları) öngören hukuk normlarının bütünü. Söz konusu normlar yalnızca TCK’da değil, başka kanunlarda da yer...

0

Borçlar Hukuku Ders Notu 23 Haziran 2017

İçeriği ve kapsamı nedir tazminatın?   Aynen tazmin-Naklen tazmin ayrımı   BK 51; “Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. Tazminatın irat biçiminde ödenmesine hükmedilirse,...

1

İnsan Hakları Hukuku Ders Notu

2015-2016 BAHAR DÖNEMİ İNSAN HAKLARI HUKUKU KAPSAMLI DERS NOTU Yirmisekiz Hukuk Ders Notları Bir olay üzerinden başlıyoruz. Trafikte giden adam kırmızı ışıkta geçiyor ve polis arabasından ihtar veriliyor. Ona rağmen durmuyor. Polis adamın arabasına...

0

Ticari İşletme Hukuku Kapsamlı Ders Notu

  /// Bu ders notunun yeni ve güncellenmiş hali hazırlanmıştır. Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz ///   TİCARET HUKUKU GİRİŞ Ticaret: Mal üretmek, satmak, hizmet sunmak ve bunlara aracılık etmek anlamına gelir. Ticaret Hukuku: Her tür...

0

Ticaret Hukuku 2: Anonim Şirketler Kapsamlı Özet

İTİCARET HUKUKU DERS NOTU Anonim şirketin 2 temel organı vardır; Genel Kurul Yönetim Kurulu Genel kurulda tüm pay sahipleri anonim şirketle ilgili kararlar alır. Pay sahiplerinin bazı hakları vardır; Genel kurulda oy kullanmak Yönetime...

1

Rekabet Hukuku Kapsamlı Ders Notu (2017)

REKABET HUKUKU 2017 Bahar Yarıyılı Kapsamlı Ders Notu   10.02.2017- Rekabet kelimesinden başlayalım. Rekabet kelimesi sempatik bir kavram olmamakla birlikte bir hukuk düzeni ile korunmaktadır. En geniş hali ile rekabet neyi korur? Rekabetin kendisi...

0

Medeni Usul Hukuku Kapsamlı Final Notları (2016)

14 Mart 2016 İSTİNAF İstinaf mahkemeleri 10 yıl evvel kanun değişikliği ile gündeme gelmiştir. Bu yıl 20 Temmuz itibariyle istinaf mahkemeleri kurulacak. İstinaf ara mahkemedir. 1800’li yıllarda Osmanlı’da şeriat mahkemelerinin dışında Nizamiye Mahkemeleri adı...