Yirmi Sekiz Blog

0

Süreler ve Eski Hale Getirme

Süreler ve Eski Hale Getirme Süreler Yargılama, bir sürece yayılmaktadır. Yargılamada tarafların hak ve yetkilerini kullanmaları veya hakim tarafından yapılması gereken işlemlerin, önceden belirlenmiş ve ilgilileri tarafından bilinen bir zaman dilimi içerisinde yapılması, adil...

0

Çek (Kapsamlı Özet)

ÇEK TTK çek hükümleri İsviçre’den alınmıştır. İsviçre hukukuna Cenevre Yeknesak kuralları kaynaklık ettiğinden bugün TTK çek hükümleri Kıta Avrupa’sıyla paralellik arz etmektedir. Ancak çek uygulaması zamanla Türk hukukuna özgü bazı sorunları beraberinde getirdiğinden, çeke...

0

Bono (Kapsamlı Özet)

BONO Bono TTK’da tanımlanmamıştır. Ancak bononun unsurlarını düzenleyen TTK 776’da, kayıtsız ve şartsız belirli bir bedel ödeme vaadi olduğu belirtilmiştir. Bononun temelinde bir borç tanıması yatmaktadır. Bono, ikili bir ilişki oluşturur. Bir kambiyo senedi...

0

İkrar

İkrar, bir tarafın, diğer tarafın ileri sürdüğü bir vakıanın doğru olduğunu bildirmesidir. Davalı davacının ileri sürdüğü vakıaları ikrar edebileceği gibi, davacı da davalının ileri sürdüğü vakıaları ikrar edebilir. Bir tarafın ileri sürdüğü vakıaların doğru...

0

İspat ve Deliller

Genel anlamı ile ispat, bir iddianın doğru olduğu konusunda muhatabı inandırma çabasıdır. Davada ispat ise, tarafın/tarafların talebinin dayanağını oluşturan vakıaların doğru olduğu konusunda hakimi ikna etme faaliyetidir. İspat faaliyeti sonucunda dava konusu iddia ve...

0

İsticvap (Tarafın sorguya çekilmesi)

İsticvap, bir tarafın kendi aleyhine olan belli bir vakıa veya vakıalar hakkında sorguya çekilmesi demektir. Bu anlamda isticvap, teknik bir terim olup, bir tarafın ancak m. 169-175’te düzenlenen usule göre sorguya çekilmesine (dinlenilmesine) verilen...

0

Tahkikat Aşaması

Dilekçelerin verilmesinden veya bunlara ilişkin sürelerin geçmesinden sonra yapılan ön inceleme aşamasında çeşitli ihtimallerle karşılaşılabilir; *İlk itirazlar veya dava şartları üzerinde yapılan incelemede (m. 138) mahkeme, yapılan ilk itirazın haklı veya dava şartlarının eksik...

0

Usul İşlemleri

Doktrinde, usul işlemi, dar veya geniş anlamda olmak üzere iki şekilde tanımlanmaktadır. Dar anlamda usul işlemi, yargılamanın ilerlemesi için yapılan, etkileri ve koşulları usul hukuku tarafından düzenlenen işlemlerdir. Geniş anlamda usul işleminde ise usul...

ilk kayboluşmamız 0

ilk kayboluşmamız

Yıllar öncesine döndüm bugün, O gün, işte o gün, ne yaptıysam bugün de bilmeden aynılarını yapmışım, Şimdi, işte şimdi, gece yarısında fark ediyorum. Halatından kurtulan o açıktaki tekneye geri döndüm yüzerek, Sonra da korktum,...

yalınızlık korkusu 0

yalınızlık korkusu

“korkunun sebebi, insanın elindekilerden olma ihtimalinin mevcudiyetidir. ama elinde hiç bir şeyin kalmadıysa, yine de korkabilir misin? elinde olma potansiyeline sahip olan şeylerin hayalinin elinden alınmasından korkabilirsin gayet tabii. o zaman hayaller bir noktada...

zehr-i pan 0

zehr-i pan

salgın hastalıklar için ilaçlar devasa acılar için uyuşturucular büyük travmalar için terapiler mucizevi aşklar için aldatışlar imkansız görünen dertler için çözümler var. ama dünyadasın, bunun tedavisi yok.

büyük ızdırap 0

büyük ızdırap

farklılıkların içindeki benzerliği arar insan, onu sever, onu sevmeye çalışır çünkü insan tanımadığı bir yerde, bir insanda, bir hayatta mutlu olamaz, oldum sanır, kendisini kaptırır buna, ama her zaman o yabancılaşmanın içindeki tanıdıklığı arar....

yine çözdüm sandım, olmamış 0

yine çözdüm sandım, olmamış

yaşamak güç, mutlu olmak imkansız gibi gelir bazen bazenleri zaten bir bırak önce şöyle köşeye mutluluk andadır, andır. yaşamaksa evrensel küme. bazenleri al bir taraftan eline, diğer eline de koy kendini hangisi daha ağır...

0

Yargı Görevlileri

Hakim Hakim, yargılamayı yürüten kişidir. Hakim, yargılamayı sevk ve idare etme yetkisine sahiptir (m. 32). Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar (Anayasa m. 138). Hakimler Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hakim,...