Yirmi Sekiz Blog

0

Devlet Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Devlet Nedir?

İnsanın yalnız yaşayan bir canlı olmayıp yaşamını başka insanlarla birlikte sürdürüyor olması durumunun, beraberinde getirdiği “düzenin nasıl sağlanacağı sorunu”nun çözümlenmesi amacıyla (özellikle, “insan insanın kurdudur” –Latince ifadesiyle: “homo homini lupus”- değerlendirmesi de dikkate alındığında)...

0

Medeni Usul Hukuku Kapsamlı Ders Notu

*MEDENİ USUL HUKUKUNUN YARGI ÇEŞİTLERİ İÇİNDEKİ YERİ VE BÖLÜMLERİ* I. Genel Bakış Yargı, yasama, yürütme gibi Cumhuriyet’in temel organlarından biridir. Yargı faaliyeti biçimsel ve şeklî olarak ikiye ayrılır. Biçimsel olarak faaliyette bulunan makamdır. Maddi...

Miras Hukuku 0

Miras Sözleşmesi Nedir?

Mirasbırakan ile karşı taraf arasında yapılan öyle bir sözleşmedir ki, mriasbırakan bağlayıcı olarak bu sözleşme ile kendi terekesi üzerinde maddi anlamda ölüme bağlı tasarrufta bulunur ya da karşı tarafın kendi terekesi üzerinde ileride doğacak...

Miras Hukuku 0

Vasiyetname Nedir?

Vasiyetname Bizde üç tür vasiyetname bulunur; 1) El yazısı ile vasiyetname 2) Resmi vasiyetname 3) Sözlü vasiyetname EL YAZISI İLE VASİYETNAME *Bizzat mirasbırakan tarafından elle yazılması gerekir. *2002 yılındaki değişikliğe kadar düzenleme yeri zorunluydu,...

Miras Hukuku 0

Ölüme Bağlı Tasarruf Mu? Sağlar Arası İşlem Mi?

Ölüm bu hukuki işlemin sebebini mi oluşturuyor ona bakıyoruz. Yani hukuki işlemde bulunan kişi kendi ölümünü işlemin esaslı bir unsuru haline getirmiş olması gerekir. Bir başka bakmamız gereken nokta ise acaba sağlığında malvarlığından mı...

Miras Hukuku 0

Evlatlığın Mirasçılığı

Evlatlığın Mirasçılığı Evlatlık TMK 500; “Evlâtlık ve altsoyu, evlât edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlâtlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlât edinen ve hısımları, evlâtlığa mirasçı olmazlar.” Metinden anladığımız evlatlığın kan hısımı...

Miras Hukuku 0

Evliliğin Butlanı Kararı ve Miras Hakkı

TMK 159; “Evlenmenin butlanını dava etme hakkı mirasçılara geçmez. Ancak, mirasçılar açılmış olan davayı sürdürebilirler. Dava sonucunda evlenme sırasında iyiniyetli olmadığı anlaşılan sağ kalan eş, yasal mirasçı olamayacağı gibi, daha önce yapılmış olan ölüme...

Miras Hukuku 0

Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi

Açılmış bir boşanma davası varken taraflardan birinin ölmesi halinde kanun koyucu bir hüküm koymamış olsaydı, evlilik ölümle son bulduğu için konusuz kalan davanın düşmesine karar verecekti. Boşanma davası devam ederken ölen eşin mirasçıları davaya...

Miras Hukuku 0

Altsoy / Miras Hukuku

*Mirasbırakanın çocukları, torunları, torunlarının çocukları diye aşağıya doğru devam ediyor. *Altsoy mirasbırakanın birinci dereceden mirasçılarıdır. *Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar. *Evlat edinme halinde edilinilen evlatlar altsoy gibi mirasçı olacaklardır. *Mirasbırakandan önce ölmüş çocukların yerini, her...

Miras Hukuku 0

Yatay Şişme Prensibi / Miras Hukuku

Yatay Şişme Prensibi   Mirasın altsoya doğru gidemediği hallerde bu söz konusu payın diğer mirasçılar tarafından paylaşılmasını açıklayan bir teoridir. Yanda çizimi yapılan dağıtımda da olduğu gibi mirasbırakandan önce ölen mirasçının payı kendisine halef...

Miras Hukuku 0

Zümre Sistemi / Miras Hukuku

Zümre Sistemi Zümre sisteminde zümre başları ve onların altsoylarından oluşan zümrelere ayrılmışlardır. Türk miras hukukunda üç zümre bulunmaktadır. Birinci Zümre: Mirasbırakanın altsoyudur. Çocuklar, torunları, torunlarının çocukları vs. İkinci Zümre: Mirasbırakanın anne-babası ve onların altsoyudur....

Miras Hukuku 0

Yasal Mirasçılık – Yasal Mirasçı Kimdir?

Türk miras hukuku sisteminde sadece kan esası benimsenmemiştir. Kan esasının yanında evlat edinme, evlilik ve tabiiyet (belli bir devlete olan vatandaşlık bağı) esasları da benimsenmiştir. Türk kanun koyucusu bu dört esasa bir hukuki sonuç...