Yirmi Sekiz Blog

0

Uluslararası Adalet Divanı / Uluslararası Kamu Hukuku Ders Notu

ULUSLARARASI ADALET DİVANI Devlet arasındaki uyuşmazlıklar iki şekilde çözülebilir: 1)Barışçıl yöntemlerle 2)Güç kullanma (yasaklanmıştır) Barışçıl yöntemler yargı dışı yöntemlerdir. Buna tahkim örnek verilebilir. İkisi taraflı biri tarafsız olmak üzere üç kişilik bir hakem heyeti...

0

Milletler Cemiyeti / Uluslararası Kamu Hukuku Ders Notu

Milletler Cemiyeti Gerçek anlamda ilk uluslararası örgütlenme I. Dünya Savaşı sonrası Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) ile başlamıştır. Bu örgüt I. Dünya Savaşını bitiren Versailles Barış Antlaşması ile kurulmuştur. Türkiye Milletler Cemiyetine 1932’dde üye olmuştur....

0

Medeni Usul Hukuku 2 Kapsamlı Ders Notu

05.02.2013 MEDENİ USUL HUKUKU-2 DERS NOTLARI EDA DAVASI: Birinci dönem konularından en son dava çeşitlerini incelemiştik. Mahkemeden istenen hukuki himayeye göre davaları üçe ayırmıştık: eda, tespit ve inşai davalar. Mahkemeden nasıl bir hukuki himaye istediğimize...

0

Medeni Hukuk 1 Kapsamlı Ders Notu

Medeni Hukukun Genel İlkeleri Kamu Hukuku ve Özel Hukuk ayrımında önemli olan bir nokta “yaptırım” kavramıdır. Hukukta genel olarak “genel yaptırım” türleri mevcuttur. Bunlara ana yaptırım adı da verilir. Ancak genel yaptırımların dışında istisnai...

0

Hukuk Felsefesi Ders Notu

Hukukla beraber hukuki özne kavramı karşımıza çıkar. Hukuki özne, hukuk kuralları oluşturulurken varsayılan insan tipidir. Problem: Hukuki özne doğru bir özne midir? Bu özne, gerçekliğe ne kadar uyar ya da uymaz? Hukuki özne ile...

0

Kıymetli Evrak Hukuku Ders Notu (15 Eylül-6 Kasım 2017)

TTK m.645’te kıymetli evrak tanımlanmış. Buna göre: Hakkın Senetten Ayrı İleri Sürülememesi Hakkın Senetten Ayrı Devredilememesi Tanımın Unsurları: ‘Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki…’ bir defa senet olacak. Kaydi sistemden sonra senet işlem görmez, anonim ortaklık payları işlem görür. Bunlar bilgisayar ortamında kaydi olarak işlem görüyor. Merkezi kayıt kuruluşunda...

Aralık Yirmisekiz 0

Aralık Yirmisekiz

yağmur yağıyor sokağın birinde nerede bilmiyorum, ama hissediyorum belki de gönlümün sokaklarından birinde toprak kokmuyor, kan kokuyor ve seni özlüyorum her alkışta ayağa kalkasım geliyor, ama kalkamıyorum içime kocaman bir şey oturuyor mümkün değil,...

SUya övgü 0

SUya övgü

saatler önce yağmurun yağdığını hiçbir şey görmeden nasıl anlarsın kapkara perdelerle kapanmış evinin içinden? arabalar yoldan geçerken lastikler suları çevirir de fırlatır ya, işte öyle anlarsın. sonra hafiften aralarsın camı, perdelerin üstünden tuttuğun pencere...

Eşya Hukuku 0

Yolsuz Şerh Nedir? Yolsuz Şerh Nasıl Düzeltilir?

Yolsuz Şerhlerin Düzeltilmesi Kişisel hakların şerhinde, şerh verilen kişisel hakkın gerçekte hiç doğmamış olması veya geçerli bir şerh anlaşmasının ya da şerh isteminin bulunmaması durumunda, şerh yolsuz bir şerhtir. Şerh, konusunu teşkil eden kişisel...

Eşya Hukuku 1

Yolsuz Tescillerin Düzeltilmesi

YOLSUZ TESCİLİ DÜZELTME YOLLARI Medeni Kanunda, tescildeki yolsuzluğun meydana geliş biçimine göre değişik düzeltme yolları düzenlenmiştir. 1) Geçerli bir hukuki sebebin ya da tescil isteminin bulunmaması nedeniyle tescilin yolsuz olması durumunda “Bağlayıcı olmayan bir...

Eşya Hukuku 0

Yolsuz Tescil Nedir? Yolsuz Tescilin Tehlikeleri

Yolsuz Tescil Yolsuz tescil, gerçek hak durumuna uymayan tescildir. Tescildeki yolsuzluk, tescilin geçerli bir hukuki sebebe dayanmaması veya geçerli bir tescil isteminin bulunmaması ya da tapu kütüğüne belgelere aykırı bir tescil yapılmış olmasından ileri...

Eşya Hukuku 0

Malikin Ödevleri (Yükümlülükleri)

Mülkiyet kavramının içeriğinde yer alan ödevler, kamu hukuku veya özel hukuk nitelikli olabilir. Bunlar; yapmama (kaçınma), katlanma ve yapma ödevleri biçiminde üç gruba ayrılır. 1) Yapmama (Kaçınma) Ödevi Malik, hukuk düzeninin mülkiyet için verlediği...

Eşya Hukuku 0

Eşya Birliği Nedir? Hak Birliği Nedir?

İşlev bakımından aralarında bir üst-alt ilişkisi bulunmaksızın, ortak bir amaç için bir araya getirilmiş ve ekonomik bir birlik arzeden bağımsız birden çok şeyin meydana getirdiği topluluğa “eşya birliği” denir. Örneğin, bir hayvan sürüsü, bir...