Oluşturulan forum yanıtları

5 yazı görüntüleniyor - 1 ile 5 arası (toplam 5)
 • Yazar
  Yazılar
 • yanıtla: Jose Saramago – Kopyalanmış Adam #1633
  yirmisekiz
  Anahtar yönetici

  “Ne kadar hatırlatılsa azdır, en önemli icatlar, ne yaptıklarının farkında olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir.” (s.37)

  yanıtla: Jose Saramago – Kopyalanmış Adam #1632
  yirmisekiz
  Anahtar yönetici

  “Öğretmenlerin okula gitmeden önce çok iyi beslenmeleri gerekir, çünkü bilgi ağaçlarını veya çalılıklarını genelde verimliden ziyade kısır topraklara dikmek gibi müthiş zor bir işleri vardır.” (s. 35)

  yanıtla: Gustave Le Bon'un Kitle Psikolojisi Tanımı #1576
  yirmisekiz
  Anahtar yönetici

  Le Bon ile devam ediyoruz;
  Kitle içindeki bireyle yalıtık (tek başına) birey arasındaki ayrımın derecesini saptamak kolay, ancak nedenlerini bulgulamak biraz güçtür.
  Bu nedenleri hiç değilse bir ölçüde ele geçirebilmek için ilk yapılacak şey, yalnız organik yaşamda değil, entelektüel (düşünsel) işlevlerde de bilinçsiz olayların baskın rol oynadığına ilişkin modern psikolojinin saptamasını anımsamaktır. Bilinçli düşünsel yaşam, bilinçsiz ruhsal yaşamla kıyaslanırsa, ruhsal yaşamın ancak çok küçük bir parçasını oluşturur. En titiz çözümleme ve en dikkatli gözlemler bile ruhsal yaşamda ancak az sayıda bilinçli nedenlerin varlığını kanıtlamaktan öteye geçmemektedir. Bilinçli dediğimiz eylemler, özellikle kalıtsal etkilerden oluşan bilinçsiz bir özden alır kaynağını. Bu öz atalara ilişkindir ve ırksal ruhu oluşturan sayısız kalıtsal yatkınlıkları bünyesinde barındırır. Davranışlarımızın açıklamakta sakınca görmediğimiz nedenlerinin gerisinde, hiç kuşkusuz varlığını itirafa yanaşamayacağımız gizli birtakım nedenler yer alır, ama onların da gerisinde bizim bile ayrımına varmadığımız daha gizli nedenler yatar. Günlük yaşamdaki davranışlarımızın çoğu, dikkatimizden kaçan gizli nedenlerin ürününden başka bir şey değildir.
  (Le Bon, Kitle Psikolojisi, Almanca çeviri, sy 14)

  • Bu yanıt 3 yıl önce önce yirmisekiz tarafından değiştirildi.
  yanıtla: Gustave Le Bon'un Kitle Psikolojisi Tanımı #1575
  yirmisekiz
  Anahtar yönetici

  Freud’un Le Bon’un tanımına eleştirisi;
  Le Bon’un buraya kadar yaptığı açıklamaya dair şunu söyleyebiliriz ki; bireyler kendi aralarında kaynaşıp bir kitle yaratmışsa, elbette onları birbirine bağlayan bir bağın varlığı gerekir ve bu bağ da kitlenin karakteristik özelliğinden başkası olamaz. Ne var ki, bu soruya değinmez Le Bon; bireyin kitle içinde geçirdiği değişikliği ele alarak, bizim derinlik psikolojisinin ana varsayımlarına çok uygun deyimlerle bunu anlatmaya çalışır. (Freud, Kitle Psikolojisi, sy 29, Say Yayınları)

  yanıtla: Rüyalarla ilgili bir düşünce #1568
  yirmisekiz
  Anahtar yönetici

  -Ve belirtmek gerekir ki, bu çok korkunç olurdu-

5 yazı görüntüleniyor - 1 ile 5 arası (toplam 5)