Category: Milletlerarası Özel Hukuk

0

Doğrudan Uygulanan Kurallar

Doğrudan uygulanan kurallar Doğrudan uygulanan kurallar, yetkili yabancı hukuka gitmeye gerek kalmadan uygulanan kurallardır. İç hukuk ilişkisiymiş gibi ele alınırlar. Hakim, kanunlar ihtilafı kurallarına gitmez. Genellikle, devletin sosyal ve ekonomik politikasına ilişkin vazifeler emredici...

0

Kamu Düzeni Müdahalesi

Kamu Düzeni Müdahalesi (MÖHUK m. 5) Hakim, kendi kanunlar ihtilafı kurallarına göre yetkili hukuku belirleyecek, yabancı hukukun uygulanmasıyla elde edilen sonuç eğer hakimin hukuk anlayışına, temel değerlerine, toplumsal değerlerine açık, ağır ve tahammül edilemez...