Category: Ticaret Hukuku

0

Ticaret Hukuku 2 Ders Notları

Birinci Hafta, 9 Şubat 2017 ŞİRKET TBK’da Düzenlenen Adi Şirket Bu ayrımın temel sebebi söz konusu adi şirketin tüzel kişiliğinin olmamasıdır. Adi şirket, yalnızca sözleşmesel bir ilişkiyi ifade eder. TBK madde 620 ve devamında...

0

Ticaret Hukuku Cari Hesap

CARİ HESAP İki kişi arasında sürekli bir sözleşme ilişkisi bulunması ve tarafların sürekli olarak birbirlerine alacaklı ve borçlu olduğu durumlarda: Her seferinde para alışverişinde bulunmamak Gereksiz işlem yapmamak ve zahmete girmemek Formaliteyi ortadan kaldırmak...

0

Ticaret Hukuku Ticari Defterler

TİCARİ DEFTERLER Ticari defterler tacirler tarafından tutulur. Tacire işletmesi hakkında bilgi verir. Tacir işletmesini uzun bir dönem için kurduğundan geçmişe yönelik hatırlamalara ihtiyaç duyar. Geleceğe yönelik tutarlı planlamalar yapması gerekir. Bu sebeple tacirlerin menfaati...

0

Ticaret Hukuku Haksız Rekabet

HAKSIZ REKABET Haksız rekabet rakipler arasında yada tedarik eden ve müşteri arasında dürüstlük kuralına uygun olmayan ticari uygulamalardır. Ticaret hayatında dürüstlük kuralına uygun olmayan tüm eylem ve işlemlerdendir. * Ürünle ilgili gerçeğe aykırı açıklamalar,...

0

Ticaret Hukuku Marka Tamamı

MARKA Marka bir işletmenin ürettiği veya ticaretini yaptığı mal veya sunduğu hizmetleri diğer işletmelerin  mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Ayırt edici özelliğe sahiptir, çizim ile görüntülenebilen, benzer biçimde ifade edilebilen, yayımlanan ve...

2

FAİZ

FAİZ Faiz bir miktar paradan belli bir süre mahrum kalınması dolayısıyla yoksun kalınan süre ile yoksun kalınan paranın miktarıyla orantılı olarak işletilen parasal getiriye denir. FAİZ TÜRLERİ 1)Anapara(kapital) Faizi Belli bir miktar paradan belli...

0

Ticari İşletme Hukuku ve Ticari İşler

TİCARİ İŞLETME HUKUKU Malların üretimine, değişimine, tüketimine ilişkin faaliyetlerin tümüne ticaret denir. Ticarete ilişkin kurallar ticaret hukukunu ilgilendirmektedir. Ticari faaliyetlerin görüldüğü temel birim işletmedir. Bu işletme hem ticari işletme hem de esnaf işletmesi olabilir...