Category: Hukuk

0

Vergi Hukuku (Kapsamlı Ders Notu) (2019)

VERGİ HUKUKU Vergi Hukukunun Tanımı ve Kapsamı Mali hukuk, kamu gelirlerinin toplanmasına ve giderlerin yapılmasına ilişkin hukuk kurallarını içeren bir daldır. Kamu maliyesindeki analiz biçimine paralel olarak (kamu harcamaları- kamu gelirleri), malî hukukun giderlere...

0

Anayasa Tarihi

Bir devlette devlet başkanı göreve soy esasına göre geliyor ve bu görevi ömür boyu sürdüyorsa, bu sisteme “monarşi”, devlet başkanına da, çeşitli ülkelerde “kral/kraliçe”, “imparator”, “çar”, “şah”, “padişah” gibi farklı adlar veriliyorsa da, kapsayıcı...

0

İdari Yargılama Hukuku (İdare 2) Kapsamlı Ders Notu

DİKKAT ! BU DERS NOTU 2017 YILINDA TUTULMUŞTUR. ÜLKEMİZDE YAPILAN REFERANDUMLA BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇİLDİĞİNDEN ÖTÜRÜ, NOTTA YER ALAN BİLGİLERİN BİR KISMININ DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMIŞ OLMA İHTİMALİ MEVCUTTUR. BUNA DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR, İYİ ÇALIŞMALAR.      ...

Eşya Hukuku 0

Eşya Hukuku Kapsamlı Ders Notu

Not Hakkında Bilgilendirme: Sınava yönelik olarak kitaptan çalışılması tavsiye edilmekte olup, bu nottan çalışarak da eşya hukukundaki hemen her konu hakkında fikir sahibi olmanız mümkündür, not olabildiğince özet şekilde hazırlanmaya çalışılmıştır, fakat vize ve final...

0

Aile Hukuku Kapsamlı Özet ve Tablolar

***TÜRK AİLE HUKUKUNDA EGEMEN OLAN İLKELER*** Birlik İlkesi ; Eşlerin birbirlerine sadık kalması, özen göstermeleri gibi, eşlerin hak ve yükümlülükledir. Süreklilik İlkesi ; Süreklilikteki amaç, tarafların karşılıklı anlaşma ile aralarındaki birliği ve bağı korumaktır....

0

Aile Hukuku Kapsamlı Ders Notu (2019)

  AİLE HUKUKUNUN TEMEL ÖZELLİKLERİ -Devlet müdahalesinin sıkça olması (Savcının bile müdahale ettiği aile hukuku uyuşmazlıkları olabilir.) -Aile hukuku ilişkileri numerus clausus (sınırlı sayı)’dır. -Şekle bağlılık. Şekil konusu aile hukukunda çok önemlidir çünkü hem...

0

Sigorta Sözleşmesinden Doğan Yükümlülükler

I. SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Tüm sigorta türlerinde sigorta himayesinin elde edilmesi, kısmen veya tamamen sigorta ettirenin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlıdır. Bu yükümlülüklerin tümü aynı nitelikte değildir. Bazı yükümlülükler sigortacının ifasını talep ve...

0

Sigorta Sözleşmesinin Unsurları

1. Sigortanın Konusu Zarar sigortalarında sigortanın konusu, sigortalının rizikoya maruz olan şeye ilişkin menfaatidir. Menfaat, sigortalı ile rizikoya maruz olan şey arasındaki değer ilişkisidir. Sigortalının bu ilişki dolayısıyla zarara uğrama ihtimaline karşı sigorta himayesi...

0

Sigorta Sözleşmesinin Tarafları ve İlgililer

1. Sözleşmenin Tarafları 1.1. Sigortacı Sigortacı, sigorta sözleşmesinin sigorta himayesini taahhüt eden tarafıdır. Türk hukukunda sadece sigortacılık yapmak üzere kurulmuş anonim şirketler ile kooperatif şirket esasına göre kurulmuş karşılıklı şirketler sigortacılık yapma izni (ruhsatname)...

0

Özellikli Sözleşmeler

1. Abonman Sözleşmesi Abonman sözleşmesi, uygulamada yaygın olarak yapılmakla birlikte TTK’nda düzenlenmemiştir. Bu sözleşme, genel olarak belirlenen sigorta konusu menfaat ile rizikoların hangi kapsam ve koşullarla sigortalanacağı hakkında çerçeve sözleşmedir; özellikle nakliye rizikolarına karşı...

0

Sigorta Sözleşmesinin Belgelenmesi

Sigorta sözleşmesinin akdi kanunen bir şekle tabi değilse de, sözleşmenin ispatı için yazılı delil gerekir. Sigorta sözleşmesinin mevcudiyeti ile tarafların hak ve borçları, kural olarak poliçe ile ispatlanır. Bu nedenle sözleşmenin “sigorta poliçesi” ile...