Category: Miras Hukuku

Miras Hukuku 0

Mirasçı Kimdir?

Mirasçı kimdir?   Miras bırakanın ölümü halinde mirasa hak kazanan kişi veya kişilerdir. Mirasçı kişi olacak. “Mirasımı köpeğim kanişe bırakıyorum” şeklinde bir vasiyet geçerli olmayacaktır. Kişi dediğimizde ise gerçek veya tüzel kişiyi anlayacağız. Kanunun...

Miras Hukuku 0

Miras Hukuku Ders Notu 21 Eylül-19 Ekim 2017

21 Eylül 2017 Miras nasıl paylaştırılacak, kanuni-yasal mirasçı ve iradi mirasçı. Yasal mirasılar yasa koyucu tarafından belirlenir, İradi de ise sadece vasiyetname veya miras akdi vardır, bunun dışında kimse mirasçı olamaz. Yasal mirasçılar zümre...

Miras Hukuku 0

Vasiyet Alacaklısı – Yasal Mirasçı – Atanmış Mirasçı

Burada üç farklı kavramın açıklaması verilecek ve farklarına değinilecektir. Vasiyet Alacaklısı Vasiyet alacaklısı, ölüme bağlı bir tasarrufla mirasbırakanın bir malının verilmesini istediği kişidir. Murisin öldükten sonra, terekesinden karşılıksız kazandırma yapmak istediği kişidir. Vasiyet alacaklısı...

Miras Hukuku 0

Ölüme Bağlı Tasarruf Nedir?

Maddi anlamda, ölüme bağlı tasarruf mirasbırakanın ölümünden sonra yerine getirilmesini istediği son arzularını içeren bir hukuki işlemdir. Bu hukuki işlem, hükümlerini mirasbırakanın ölümünden sonra doğurur. Bunun en tipik örneği, mirasbırakanın mirasçı ataması ve vasiyettir....

Miras Hukuku 0

Tereke Nedir?

Ölenin geride bıraktığı, (terk ettiği) intikale elverişli malvarlığıdır. Mirasçılara intikal eden mirasbırakanın sağlığında sahip olduğu malvarlığına (hak ve borçlarına) ölümünden sonra tereke denir. “Tereke” ile “miras” terimi eş anlamlı olarak kullanılabilir. “Tereke” kavramı ile...

Miras Hukuku 0

Miras Hukuku 29 Eylül 2017 Ders Notu

Sağ kalan eşten söz edebilmemiz için, murisin ölümü anında söz konusu eşin murisle hala evli olması gerekir. Tabii daha önce de geçerli bir evlenmenin mevcudiyeti gerekir. O halde ne kadar yanlış bulanlar olursa olsun,...