Category: Miras Hukuku

Miras Hukuku 0

Miras Hukuku Kapsamlı Ders Notu

Miras Hukuku YirmiSekiz.net Ders Notu Miras Hukuku Kavramları Ölüm Kavramı HAFTA 1 Gün 1 Kişilik ölüm ile sona erer. Hukuku anlamda ölüm ise beyin ölümüne denk gelmektedir. Asıl olan kalp ve dolayısıyla kan dolaşımının...

Miras Hukuku 0

Miras Sözleşmesi Nedir?

Mirasbırakan ile karşı taraf arasında yapılan öyle bir sözleşmedir ki, mriasbırakan bağlayıcı olarak bu sözleşme ile kendi terekesi üzerinde maddi anlamda ölüme bağlı tasarrufta bulunur ya da karşı tarafın kendi terekesi üzerinde ileride doğacak...

Miras Hukuku 0

Vasiyetname Nedir?

Vasiyetname Bizde üç tür vasiyetname bulunur; 1) El yazısı ile vasiyetname 2) Resmi vasiyetname 3) Sözlü vasiyetname EL YAZISI İLE VASİYETNAME *Bizzat mirasbırakan tarafından elle yazılması gerekir. *2002 yılındaki değişikliğe kadar düzenleme yeri zorunluydu,...

Miras Hukuku 0

Ölüme Bağlı Tasarruf Mu? Sağlar Arası İşlem Mi?

Ölüm bu hukuki işlemin sebebini mi oluşturuyor ona bakıyoruz. Yani hukuki işlemde bulunan kişi kendi ölümünü işlemin esaslı bir unsuru haline getirmiş olması gerekir. Bir başka bakmamız gereken nokta ise acaba sağlığında malvarlığından mı...

Miras Hukuku 0

Evlatlığın Mirasçılığı

Evlatlığın Mirasçılığı Evlatlık TMK 500; “Evlâtlık ve altsoyu, evlât edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlâtlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlât edinen ve hısımları, evlâtlığa mirasçı olmazlar.” Metinden anladığımız evlatlığın kan hısımı...

Miras Hukuku 0

Evliliğin Butlanı Kararı ve Miras Hakkı

TMK 159; “Evlenmenin butlanını dava etme hakkı mirasçılara geçmez. Ancak, mirasçılar açılmış olan davayı sürdürebilirler. Dava sonucunda evlenme sırasında iyiniyetli olmadığı anlaşılan sağ kalan eş, yasal mirasçı olamayacağı gibi, daha önce yapılmış olan ölüme...

Miras Hukuku 0

Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi

Açılmış bir boşanma davası varken taraflardan birinin ölmesi halinde kanun koyucu bir hüküm koymamış olsaydı, evlilik ölümle son bulduğu için konusuz kalan davanın düşmesine karar verecekti. Boşanma davası devam ederken ölen eşin mirasçıları davaya...