Category: Medeni Usul Hukuku

0

Medeni Usul Kitap Özeti

MEDENİ USUL HUKUKU SYF 642 – 706 KARAR DÜZELTME HMK, karar düzeltme ile ilgili hükümlere yer vermemiştir; ancak, HMK m. 3’e göre, bölge adliye ( istinaf ) mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar HUMK’nun temyize...

0

Medeni Usul Hukuku 2 – Pratik Çalışma (5)

I. Ekonomik açıdan darlığa düşen B, bu amaçla arkadaşı A’dan 14.000 TL tutarında borç alır. Yaptıkları sözleşmeye göre B, üç ayda bir 2.000 TL olmak üzere toplam 7 taksitte borcunu geri ödeyecektir. Ekonomik durumu...

0

Medeni Usul Hukuku 2 – Pratik Çalışma (4)

Olay: C’ye ait aracı kullanan B, dikkatsizliği sonucu A’nın aracına çarpmış ve 20.000 TL tutarında maddi hasar meydana gelmiştir. Hasarını tazmin etmek isteyen A, avukatı D’ye genel dava vekaletnamesi vermiştir. 1)  D, C ve...

0

Medeni Usul Hukuku 2 – Pratik Çalışma (3)

1. Ortağı olduğu B Anonim Şirketi’nin, usulüne uygun olarak ilan edilmeyen genel kuruluna katılamayan A, genel kurul kararının iptali amacıyla bir dava açmak istemektedir. a) Bu davada mahkeme, naip hakim atayabilir mi? Neden? Naip...

0

Medeni Usul Hukuku 2- Pratik Çalışma (2)

Olay I: Ankara’da fabrikası bulunan (A), satmış olduğu malların bedeli olan 2.000.000 TL tutarındaki alacağını (B) A.Ş.’den tahsil etmek istemektedir. Yüksek miktarda yargı harcı ödemek istemeyen (A), avukatının önerisiyle alacağının 100.000 TL tutarındaki kısmını...

0

Medeni Usul Hukuku 2 – Pratik Çalışma

Olay I: A ile B noterde bir satış sözleşmesi yapmışlar fakat B’nin vadesinde borcunu ödememesi üzerinde A, B aleyhine bir alacak davası açmıştır. Açılan davada B, noter senedindeki imzanın kendisine ait olmadığını ileri sürerek...

0

Medeni Usul Hukuku Kapsamlı Final Notları (2016)

14 Mart 2016 İSTİNAF İstinaf mahkemeleri 10 yıl evvel kanun değişikliği ile gündeme gelmiştir. Bu yıl 20 Temmuz itibariyle istinaf mahkemeleri kurulacak. İstinaf ara mahkemedir. 1800’li yıllarda Osmanlı’da şeriat mahkemelerinin dışında Nizamiye Mahkemeleri adı...

0

Medeni Usul Hukuku Usul İşlemleri, Tebligat, Taraf

USUL İŞLEMLERİ Usul işlemleri davanın başından sonuna kadar hem taraflarca hem de mahkemelerce yapılan davayı ilerletmeye ve sonuçlandırmaya yönelik işlemlerdir. Usul işleminin varlığından bahsedebilmek için doğrudan ve birincil etkilerini dava içeresinde doğurmalıdır. Usul işlemler...

0

Medeni Usul Hukukunda Yargı ve Mahkemeler

YARGI Yargı, hakim sıfatına sahip kişilerce belirli usul kuralları çerçevesinde soyut hukuk kurallarının somut olaylara uygulanmasını ifade eder. Yargılamayı yapan kişi hakim sıfatına sahip olmalıdır. Tahkimde hakemler tarafından yapılan faaliyet de yargılamadır fakat kanundan...

0

Medeni Usul Hukukunun İlkeleri

MEDENİ USUL HUKUKUNUN İLKELERİ 1)Tasarruf İlkesi Medeni yargılama hukuku alanında davanın sahibi davanın taraflarıdır. Bir davayı açıp açmamak tarafların tasarrufundadır. Açılmış bir davayı sonuna kadar devam ettirip ettirmemek de tarafların tasarruf yetkisi içindedir. Hakim...

0

Medeni Usul Hukukuna Giriş

Medeni usul hukuku şekli bir hukuktur bu sebeple uygulama ile iç içedir.Bir davanın başından sonuna kadar, kararın kesinleşmesine hatta kararın kesinleşmesinden sonra da ne tür usuli muamelelerin yapılabileceğinin detaylı olarak düzenlendiği kanundur. Maddi hukukun...