Category: İş Hukuku

2

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ders Notu

İş hukukunun yeri Özel hukuk eşitler arasındaki münasebetleri düzenleyen hukuk alanıdır. İş hukukunun konusu: çalışanlar İş hukukunun konusu çalışan ve çalıştıran arasındaki ilişkidir. Tarih içerisinde çalışan ve çalıştıran ilişkisinin tarihi sürecinde çalışanlar (kendi içinde...