Category: İdare Hukuku

0

İdare Hukuku / Kamu Hizmeti Ders Notları

KAMU HİZMETİ KAVRAMI Kamu hizmeti: A.Y m. 128, 70 > kamu hizmeti 128: Kamu hizmeti genel idare esaslarına göre yürütülmeli…” burada kamu hizmeti idari faaliyet anlamında kullanılmıştır. M.70:”Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir…”...

0

İdare Hukukuna Giriş

Kamu hukuku özel hukuk ayrımı roma hukukuna kadar uzanır. 1. Hukuki ilişkinin tarafları tam olarak ayrım yapılmasında belirleyici değildir.özel hukuk hem kişiler arası yani gerçek kişi tüzel kişi hem de idare ile kişiler arasındaki...