Category: Eşya Hukuku

Eşya Hukuku 0

Eşya Hukuku 27 Eylül 2017 Ders Notu

Alacak hakkı – Ayni hak karşılaştırması Ayni hak herkesi, alacak hakkı sadece karşı tarafını ilgilendirir. Nispi bir haktır alacak hakkı. Ayni hak ancak mevcut ve ferden belirli bir şey üzerinde kurulabilirken alacak hakkında böyle...

Eşya Hukuku 0

Eşya Hukuku 25 Eylül 2017 Ders Notu

Sahipli eşya – Sahipsiz eşya Tapuda kayıtlı olmayan veya tapusuz dediğimiz taşınmazlar, ancak olağanüstü zamanaşımıyla kazanılır. Sahipli eşya devren Sahipsiz eşya aslen kazanma yollarıyla kazanılırken tapuda kayıtlı olmayan tapusuz taşınmazlar ancak olağanüstü zamanaşımıyla kazanılır....