Category: Eşya Hukuku

Eşya Hukuku 0

Eşya Hukuku 18 Ekim 2017 Ders Notu

Zilyetlik karineleri Zilyete savunma imkanı sağlıyor ve bu karinelere dayanarak taşınır davası açabiliyoruz. Bu karinelerin yarattığı görüş nedeniyle iyiniyetli üçüncü kişilerin kazandıkları haklar korunuyor. (SINAVDA ÇIKACAK) Bu karineler neler? Her kim hak iddia ediyorsa,...

Eşya Hukuku 0

Eşya Hukuku 16 Ekim 2017 Ders Notu

TMK 976; “Fiili hakimiyetin geçici nitelikteki sebeplerle kullanılmaması veya kullanma olacağının ortadan kalkması zilyetliği sona erdirmez.” Zilyetlik iradeniz duruyor, diğer yandan ise fiili hakimiyet kaybı söz konusu olacak. Kullanılmamış veya kullanılamamış ise zilyetlik sona...

Eşya Hukuku 0

Eşya Hukuku 9 Ekim 2017 Ders Notu

Zilyet yardımcılığı Eşya üzerinde fiili hakimiyeti bir başkası için onun evinde veya bir başka yerinde benzer bir ilişki içinde onun talimatında kullanmak durumunda olan kimse. (tanımı ezberlemeyin, tanımda önemli olan; zilyet yardımcısı eşyayı sırf...

Eşya Hukuku 0

Zilyetliğin Kazanılması

Zilyetliğin kazanılması aslen, miras yoluyla veya devren olur. 1) Zilyetliğin aslen kazanılması Zilyetlik eşya üzerinde daha önce mevcut olan zilyetliğe dayanılmaksızın, ondan bağımsız olarak kazanılırsa, aslen kazanma söz konusudur. Zilyetliğin bu yolla kazanılması haklı...

Eşya Hukuku 0

Eşya Hukuku 2 Ekim 2017 Ders Notu

Eşya hukuku mevzuatı dediğimiz zaman, eşya hukukunun kaynakları akla gelir. En büyük kaynağımız Medeni Kanunumuz. Yalnızca Medeni Kanun değil, onun dışında başka kanunlar da eşya hukukuyla çok yakından ilgili kanunlar. Tapu kanunu, kadastro kanunu…...

Eşya Hukuku 0

Eşya Hukuku 4 Ekim 2017 Ders Notu

Zilyetlik, değişik görünüş şekilleri ya da biçimleri olan, değişik koşullarda değişik işlevler yerine getiren ve değişik hukuki sonuçlar doğuran bir hukuki durumdur. Bu hukuki duruma aynı zamanda bir hak da refakat ediyorsa, bu taktirde...

Eşya Hukuku 0

Eşya Hukuku 27 Eylül 2017 Ders Notu

Alacak hakkı – Ayni hak karşılaştırması Ayni hak herkesi, alacak hakkı sadece karşı tarafını ilgilendirir. Nispi bir haktır alacak hakkı. Ayni hak ancak mevcut ve ferden belirli bir şey üzerinde kurulabilirken alacak hakkında böyle...

Eşya Hukuku 0

Eşya Hukuku 25 Eylül 2017 Ders Notu

Sahipli eşya – Sahipsiz eşya Tapuda kayıtlı olmayan veya tapusuz dediğimiz taşınmazlar, ancak olağanüstü zamanaşımıyla kazanılır. Sahipli eşya devren Sahipsiz eşya aslen kazanma yollarıyla kazanılırken tapuda kayıtlı olmayan tapusuz taşınmazlar ancak olağanüstü zamanaşımıyla kazanılır....