Category: Ceza Hukuku

0

Ceza Muhakemesi Hukuku

Devletin yetkili makamlarına bir suç iddiası şüphesinin ulaştırılmasıyla ceza muhakemesi başlar. Ceza hukuku, ceza kanununun ihlali veya özel bir ceza hükmünün ihlaliyle başlar.(TCK, FSEK, Bankacılık kanunu vs.) SORUŞTURMA EVRESİ           ...

0

Ceza Hukuku Genel Hükümler 1. Vizeye Kadar Özet

Ceza hukukunun tanımı ve bölümleri *Ceza Hukuku’nun tanımı: Failin kişiliğine göre değişebilen cezai sonuçlarla (müeyyidelerle) yasaklanan hukuka aykırı fiilleri (suçları) öngören hukuk normlarının bütünü. Söz konusu normlar yalnızca TCK’da değil, başka kanunlarda da yer...

0

Ceza Hukukunun Türleri

Ceza hukukunun tarihi, pek çok yönden, insanlık tarihinin özel bir görünümünden ibarettir. Zira söz konusu tarih insanlık tarihinin adaletsizliklerini olduğu kadar, daha onurlu, daha insani bir sosyal hayat biçimine yönelik gelişmelerini de ortaya koymaktadır....

0

Ceza Hukuku Ders Notu 23 Haziran 2017

“Anayasa MADDE 38. – Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.” Mesele; yeni...

0

Ceza Hukuku Ders Notları 22 Haziran 2017

Kanunilik ilkesi yargının keyfi bir şekilde karar vermesini önler. Savunma hakkının garanti altına alınması anlamında da önemi büyüktür. Fail bakımından da isnadın öğrenilmesini sağlar. Faile yöneltilen isnadın iki boyutu vardır; 1) maddi boyutu 2)...

0

Ceza Hukuku Ders Notu 20 Haziran 2017

Ceza Hukuku Genel Hükümler 1 – 20 Haziran 2017 Kanunilik ilkesi Anayasa 38 ve TCK 2’de düzenlenmiştir. Kanunilik ilkesinin sonucu olarak üç ilkeden bahsedebiliriz; Kanunun tekelciliği Kanunun açıklığı Kanunun geçmişe uygulanamazlığı Örf ve adetten...

0

Ceza Hukuku Özel Hükümler Ders Notu

Ders kitabı olarak tavsiye edilen Türk Ceza Hukuku – Mahmut Koca / İlhan Üzülmez 9 Şubat 2017 Özel ceza hukukunun bir özelliği var. Dikkat ederseniz herhangi bir yasaya baktığınız zaman genel hükümler diye bir...