Category: Borçlar Hukuku

0

Borçlar Hukukunda Temsil

Genellikle herkes, bir engel olmadıkça kendisiyle ilgili bir hukuki işlemi bizzat yapar. Örneğin birimiz otomobilimizi satmak, bir ev satın almak ya da kiralamak veya bankadan kredi almak istersek, bu yoldaki irademizi bizzat açıklar, yani...

0

Borçlar Hukuku Ders Notu / 15 Aralık 2016

Hukuki İşlemlerde Hükümsüzlüğe Yol Açan İşlemler Hükümsüzlüğün türleri; Yokluk, kesin hükümsüzlük, ikrah, iptal, askıda hükümsüzlük, belirli kişilere karşı ileri sürülen hükümsüzlük, esnek hükümsüzlük görüşü   Esnek hükümsüzlük görüşü, hükümsüzlüğün türlerini açıklarken 27. Maddeden hareketle...

0

Borçlar Hukuku Ders Notları / 8 Aralık 2016

Esaslı hata, hile ve ikrahın yaptırımları; BK 39’a göre sözleşme geçersiz. Sözleşmenin geçersizliği nasıl bir geçersizlik? Üç türlü geçersizlik söz konusu; Tek taraflı bağlamazlık (artık yok) Düzelebilir hükümsüzlük Bozulabilir geçersizlik Tek taraflı bağlamazlık görüşü,...

0

Borçlar Hukuku Ders Notları / 6 Aralık 2016

Ders notları, ders işlenirken alınmıştır, ders hakkında genel bir fikir vermesi amacıyla yayınlanmıştır, bilgilerin doğruluğu kontrol edilmelidir, gramer hataları konuşma dilinin yazıya çevrilmesinden kaynaklanmaktadır. İletişim için: yirmisekiz28net@gmail.com HATA Hatanın söz konusu olabilmesi için esaslı...

0

Borçlar Hukuku Ders Notları / 10 Kasım 2016

Ders notları, ders işlenirken alınmıştır, ders hakkında genel bir fikir vermesi amacıyla yayınlanmıştır, bilgilerin doğruluğu kontrol edilmelidir, gramer hataları konuşma dilinin yazıya çevrilmesinden kaynaklanmaktadır. İletişim için: yirmisekiz28net@gmail.com İCAP VE KABUL   Taraflar arasında oluşmuş...

1

Borçlar Hukuku Ders Notları / 8 Kasım 2016

Ders notları, ders işlenirken alınmıştır, ders hakkında genel bir fikir vermesi amacıyla yayınlanmıştır, bilgilerin doğruluğu kontrol edilmelidir, gramer hataları konuşma dilinin yazıya çevrilmesinden kaynaklanmaktadır. İletişim için: yirmisekiz28net@gmail.com Borçlar Hukuku 8 Kasım 2016 Ders Notları...