Category: Hukuk

0

Sigorta Sözleşmesinin Kurulması

1. Genel Olarak Sigorta sözleşmesinin kurulması, kanunen bir şekle tabi tutulmamıştır. Tarafların karşılıklı ve birbirine uygun iradelerini beyan etmeleri ile, yani sözleşen taraflardan birinin kanuna uygun biçimde yaptığı icabın (sözleşme yapma önerisinin) diğer tarafça...

0

Sigorta Türleri

1. Sabit Primli Sigorta – Değişir Primli Sigorta Sigortalar, sigorta teminatının karşılığı olan bedelin tespiti ve ödenmesi açısından sabit primli sigorta ve değişir primli sigorta olarak gruplandırılır. Sabit primli sigortada, sigorta ettiren sözleşme ile...

0

Sigorta Genel Şartları

Sigortacılık Kanunu’nun “Sigorta sözleşmelerinin ana muhtevası, Müsteşarlıkça onaylanan ve sigorta şirketlerince aynı şekilde uygulanacak olan genel şartlara uygun olarak düzenlenir. Ancak, sigorta sözleşmelerinde işin özelliğine uygun olarak özel şartlar tesis edilebilir. Bu hususlar, sigorta...

0

Sigorta Hukukunun Konusu ve Kaynakları

Sigorta Hukukunun Konusu Sigorta hukuku, sigortacılık faaliyetinin tabi olduğu esaslar ile bu faaliyetin kurallara uygun şekilde yürütülmesine yönelik denetim esaslarını ve sigorta sözleşmesini düzenleyen kurallardan oluşan bir özel hukuk dalıdır. Sigorta denetim hukuku ve...

0

Sigortacılığın Temel Özellikleri

1. Sigortacılık bilimsel ve teknik esaslara dayanan bir faaliyettir. Sigortanın ekonomik ve sosyal işlevlerini yerine getirebilmesi ve amacına hizmet edebilmesi için, sigorta yaptırma bilincinin oluşması ve yaygınlaşması şarttır. Sigorta bilincinin oluşması ve yaygınlaşması ise,...

0

Milletlerarası Özel Hukuk Kapsamlı Ders Notu (MÖHUK)

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK Vatandaşlık Hukuku Yabancılar Hukuku Kanunlar İhtilafı Milletlerarası Usul Hukuku Vatandaşlık Hukuku: Bir devletin vatandaşlığını kimlerin hangi şartlar altında kendi vatandaşı olduğuna hangi şartlarda vatandaşlığını kaybedeceğine ve kazanacağına ilişkin bir alandır. Yabancı...

0

Sigortanın İşlevleri

Sosyal işlevleri Sigorta, tehlike birlikteliği oluşturan şahısların ileride ortaya çıkacak ekonomik ihtiyaçlarının karşılanacağını bilerek kendilerini güvende hissetmelerini ve ihtiyaçlarının karşılanması için tasarrufta bulunmalarını sağlar. Ekonomik ihtiyaç içine düşenlerin ihtiyaçlarının karşılanması ile topluma yük olmaları...

0

Sigorta Sistemi

İnsanlar yaşamı süresince (bir şahsın evinin yanması veya işyerinde bulunan mallarının çalınması ya da öğrenimi boyunca kendisine burs vermeyi taahhüt etmiş bir yakınının ölümü gibi) canını ve malını tehdit eden çeşitli tehlikelere maruzdur. Bu...

0

Sigortanın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Bugünkü anlamda sabit primli sigorta, ilk kez 14. yüzyılda denizcilik rizikolarına karşı sigortalar şeklinde İtalya’da ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Sigortanın ilk kez denizcilik rizikolarına karşı sigorta şeklinde ortaya çıkmasının nedeni, deniz ticaretinin son derece...

0

Çırak ve Stajyer

Çırak ve Stajyer: I. Çırak Çıraklık, bir meslek veya sanatın öğretilmesidir. Develt bir yandan kalifiye işçi ihtiyacını gidermeli, bir yandan da çırakları ve onların sosyal güvenliğini korumalıdır. Günümüzde bu koruma amacıyla 4702 sayılı Mesleki...

0

İşçi Tanımı ve Kavramı

İşçi Tanımı ve Kavramı: İŞÇİ İşçi, İş Hukukunun en temel kavramılarından biridir. İş Kanunun 2.maddesinin ilk fıkrasına göre, “Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir.” Bu noktada önemli olan iş sözleşmesine dayanıyor...

0

Vergi Borcu İlişkisinin Tarafları

Vergi Alacaklısı: Alacaklı Kamu İdaresi                 Vergileme yetkisinin asıl sahibi devlettir. Devlet tüzel kişiliğinin bu yetkisi merkezi idarece kullanabileceği gibi anayasada çizilmiş sınırlar içinde, kısmen mahalli idarelere ya da bağımsız kamu tüzel kişileri ile...

0

Vergi Hukukunun Bölümleri

İlk ayrım vergi hukukunun kapsamına göre yapılır: Vergi Genel Hukuku: Bu hukuk dalının tümüne ilişkin ve bütün vergilerde uygulanacak temel ilke ve kurallar, vergi ilişkisinin niteliği, vergi borcunun doğması ve sona ermesi, vergi uyuşmazlıkları...